นายชัยยุทธ สุวรรณนิกขะ กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาหมูหน้าฟาร์มยังทรงตัวหลังมีการปรับขึ้นเฉลี่ย 2 บาท/กก.  จากเดิมที่กก.ละ 72-73 บาท เป็น 74-75 บาท/กก.  และมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอีกเนื่องจากราคาต้นทุนในส่วนที่เป็นอาหารสัตว์ปรับขึ้นทุกชนิด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเดิม 8 บาท เป็น 9 บาทต่อกก.  ปลายข้าวจาก 8.50 บาท เป็น 9 บาท ต่อกก.  รำข้าวจาก 8 บาท  เป็น 9.50 บาทต่อกก.  และกากถั่วเหลืองจาก 19 บาท เป็น 20 บาทต่อกก.  จึงต้องการให้ภาครัฐป้องกันปัญหาหมูราคาแพงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการลดต้นทุนการผลิตให้ผู้เลี้ยงด้วยการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองให้เป็น 0%  ส่วนการแก้ไขปัญหาหมูหน้าเขียงแพงกรมการค้าภายในก็ควรออกสำรวจราคาในตลาดสดอย่างต่อเนื่องเพราะราคาหน้าฟาร์มยังทรงตัวแต่พ่อค้าหมูหน้าเขียงมีการปรับขึ้นราคาสูงเกินจริง    “ส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหมูมีการปรับขึ้นเกิดจากอากาศที่ร้อนทำให้หมูโตช้าและออกสู่ตลาดได้ช้ากว่าเดิม รวมทั้งมีการส่งออกไก่ได้มากขึ้นทำให้เหลือไก่มาจำหน่ายในประเทศน้อยลง ผู้บริโภคจึงไม่มีทางเลือกในการซื้อมากนักทำให้ความต้องการหมูมากขึ้น ซึ่งก็ยืนยันว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นไม่ได้มาจากการโก่งราคาของผู้เลี้ยงแต่เป็นการบวกกำไรของพ่อค้าหมูหน้าเขียงซึ่งกรมการค้าภายในจะต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจริงจัง”   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หมูราคาพุ่งรับหน้าร้อน

Posts related