ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า เตรียมยื่นข้อเสนอเป็นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจากการรักษาการหากเห็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย เมื่อไม่สามารถบริหารประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีช่องทางที่จะให้มีการแต่งตั้งคนกลางเข้ามาบริหารบ้างเมืองต่อไปได้ผู้ประท้วงก็จะหยุดประท้วงทันที กิจการต่างๆ ในบ้านเมืองจะดำเนินได้ตามปกติทั้งงานราชการและธุรกิจเอกชนทั้งนี้ รัฐบาลใหม่จะมีอำนาจเต็มที่สามารถเดินหน้าโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ทันทีโดยรัฐบาลใหม่ที่มีคนกลางซึ่งประชาชนย่อมรับย่อมสามารถดึงดูดตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมกันหาทางปฏิรูปประเทศได้อย่างเห็นผลเมื่อเหตุการณ์คืนสู้ความสงบแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทก็จะได้ดำเนินการตามปกติ“ผู้บริหารประเทศที่ดีเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องตัดสินใจเพื่อประเทศชาติผมหวังว่าจดหมายเปิดผนึกของผมฉบับนี้จะช่วยให้ ฯพณฯตัดสินใจเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่เกิดแก่ประเทศชาติได้เสียที”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “หม่อมอุ๋ย”ยืนจดหมายเปิดผนึกเสนอนายกฯลาออก

Posts related