หลวงปู่พุทธะอิสระแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เวทีแจ้งวัฒนะ พร้อมแกนนำเครือข่ายชาวนาไทยเดินทางมายังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขนเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อทางธนาคาร 5 ข้อ ในการดำเนินการเรียกระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวพร้อมทั้งให้ธนาคารแสดงบัญชีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมถึง เงินระบายข้าวจากทางกระทรวงพาณิชย์อีก 10,000 ล้านบาทรวมเป็น 30,000 ล้านบาทว่า มีเงินดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่และให้ทางธนาคารคืนใบประทวนให้กับชาวนาที่โดนยึดไป พร้อมกันนี้ หลวงปู่พุทธะอิสระได้บริจาคเงินจำนวน 105,000บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาด้วย โดยเงิน 100,000 บาท คือเงินที่ได้ชดเชยค่าเสียหายจากโรงแรมเอสซี พาร์ค และอีก 5,000บาทเป็นเงินของกลุ่ม เพื่อนำเข้าบัญชีบริจาคให้กับกองทุนชาวนา 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หลวงปู่พุทธะอิสระเดินทางยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อให้กับธกส.

Posts related