รายงานข่าวจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยหรือทีเอ็มบีแจ้งว่า  ปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาส 2/57 จะทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาสภาพคล่อง  เนื่องจากผู้ประกอบการมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่กระแสเงินสดไม่แน่นอน โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการหมุนเงินสดหลายวันหรือมีช่วงเวลาระหว่างการจ่ายเงิน เช่น  ธุรกิจผลิตและขายเฟอร์นิเจอร์ เป็นธุรกิจที่มีระยะเวลาการหมุนเงินสดนานถึง 95 วัน และมีสินค้าคงเหลือในสต็อกสูง   ซึ่งทำให้การขนส่งลำเลียงสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปได้ยากลำบากเกิดความไม่สะดวก และลูกค้าอาจยกเลิกการตัดสินใจซื้อ ส่งผลกระทบต่อเงินสดที่จะได้รับและความสามารถในการชำระหนี้สิน สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะมีวงจรหมุนเงินสดช้ามากกว่า 5 เดือน และผู้ผลิตเสื้อผ้าเองก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง  โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังพึ่งพายอดขายจากภายในประเทศเป็นหลัก เพราะมีระยะเวลาหมุนเงินสด  103 วัน และมีสินค้าค้างสต็อกสูงมากกว่า 3 เดือน  ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวแม้จะเป็นกลุ่มที่วงจรการหมุนเงินสดไม่มากนัก แต่เป็นธุรกิจที่มีระดับหนี้และดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดเป็นสัดส่วนที่สูง  เพราะผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกังวลกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ ทำให้มีการยกเลิกห้องพักและงดใช้บริการของบริษัททัวร์สูงขึ้น โดยผลกระทบหลัก ๆ นั้น จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ  ขณะที่ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ยังเดินทางมาท่องเที่ยวได้ แต่ไม่สามารถทดแทนรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไปได้ทั้งหมด ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากนั้น  ควรปรับตัวเพื่อรับมือการชะลอตัวเศรษฐกิจ  โดยในระยะสั้นที่ยังมีการชุมนุมทางการเมืองอยู่ ลูกค้าบางกลุ่มจะหันไปใช้บริการสาขานอกพื้นที่ชุมนุมเพิ่มขึ้น จึงอาจมีความจำเป็นต้องโยกทรัพยากรและบุคลากรไปเพิ่มที่ชานเมืองชั่วคราว เพื่อที่จะลดต้นทุนการเปิดบริการและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นในย่านชุมนุม รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหนี้และสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจและมีเวลาในการเตรียมตัวหากมีความจำเป็นขอยืดเวลาชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าวัตถุดิบ หรือการชำระหนี้ต่างๆ ออกไป ตลอดจนพิจารณาชะลอการลงทุนที่อาจจะกระทบกระแสเงินสดออกไปก่อนและเตรียมวงเงินสภาพคล่องสำรองให้มากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หวั่นการเมืองยื้อกระทบสภาพคล่อง

Posts related