นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) เปิดเผยว่า  เตรียมหารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เพื่อสรุปภาพรวมการปรับขึ้นราคาแอลพีจีครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงจะเสนอให้ธพ.หามาตรการคุมการลักลอบใช้แอลพีจีผิดประเภท เนื่องจากแอลพีจีครัวเรือนที่จะปรับขึ้นเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม (กก.) จนถึง 24.82 บาทต่อกก. ส่งผลให้ส่วนต่างราคาสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับแอลพีจีขนส่งที่ตรึงไว้ระดับ 21.38 บาทต่อกก. เกรงว่า จะทำให้เกิดการนำถังแอลพีจีครัวเรือนไปเติมตามปั๊มแก๊สได้ ซึ่งจะส่งผลอันตรายมาก “ เราพยายามทำหนังสือติดต่อขอหารือกับธพ.อยู่ เพราะเดือนมี.ค.นี้ แอลพีจีครัวเรือนอยู่ที่ 21.63 บาทต่อกก. แอลพีจีขนส่งตรึงไว้ที่ 21.38 บาทต่อกก. แต่จากนี้ไปแอลพีจีครัวเรือนยังคงต้องทยอยขึ้นอีกเดือนละ  50 สตางค์ต่อกก.ก็จะยิ่งทำให้แอลพีจีครัวเรือนสูงกว่าขนส่งมากขึ้นซึ่งเห็นว่าระดับ 1 บาทต่อกก.อาจจะเห็นการลักลอบนำถังครัวเรือนไปเติมที่ปั๊มแก๊สได้เพราะจะเติมเท่าใดก็ได้ไม่ต้องซื้อเต็มถังเหมือนที่ร้าน จึงเห็นว่า แนวทางการปรับราคาให้เท่ากันจะเป็นทางที่ดีสุด” นอกจากนี้จะหารือถึงปัญหาที่ร้านค้าหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการลดผลกระทบต่อผู้ใช้แอลพีจีที่มีรายได้น้อย 7.7 ล้านรายให้ได้ใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีเดิมร้องเรียนว่าธพ.จัดระเบียบการรับเงินชดเชยไม่ตรงกับความต้องการของร้านค้า กล่าวคือ ร้านค้าที่ซื้อก๊าซจากผู้ค้ามาตรา 7 รายหนึ่ง แต่กลับต้องไปรับเงินชดเชยจากอีกรายหนึ่งดังนั้นจึงจะขอให้ช่วยดูแลปัญหาดังกล่าวด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หวั่นลักลอบถังแก๊สเติมปั๊มแก๊ส

Posts related