นายสมเกียรติ  อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยภายหลังประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ว่า  เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการชะลอตัวลงทุกภาคอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  โดยหอการค้าจังหวัดส่วนใหญ่กว่า 76.72%มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันยังแย่  และ 19.22% เห็นว่าอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และมีเพียง4.06% ที่มองว่า ดี  อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลัง 46.40% เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นเนื่องจากปัญหาทางการเมืองได้ยุติลง และ 26.43% เห็นว่าจะแย่ลง “สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมันยังได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องส่วนข้าวหากมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใต้โครงการจำนำข้าว ก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบที่จะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ก็จะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นโจทย์ในระยะยาวว่าจะทำอย่างไรให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพและจะทำอย่างไรให้ชาวนามีความมั่นคงในอนาคต” ว่าที่ร้อยเอกจิตร์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกสถานการณ์เศรษฐกิจของภาคกลาง ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยหอการค้าจังหวัดภาคกลางส่วนใหญ่ยังมองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอยู่ในระดับแย่ ทั้งในด้านการบริโภคการลงทุน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้า ภาคการส่งออกการจ้างงาน นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของปี 57 ค่อนข้างจะซบเซาเนื่องจากกำลังซื้อได้หดหายไปจากระบบเศรษฐกิจอย่างมากอันเป็นผลข้างเคียงมาจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และยังพบว่ากลุ่มคนที่มีภาระต้องผ่อนรถยนต์คันแรกมีการลดการบริโภคลง และระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะกลัวว่าจะไม่มีเงินผ่อนงวดรถ ส่วนครึ่งหลังของในปี 57 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด นอกจากนั้นเชื่อว่าความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นและถ้าสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ได้เร็วก็จะทำให้สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในพื้นที่มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอการค้าชี้เศรษฐกิจครึ่งปีแรกซบเซา

Posts related