นายธนวรรธน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ศูนย์ฯได้ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 57 ใหม่จากเดิมขยายตัว 4.5% เหลือ 2.5% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ภาคการลงทุนชะลอตัว ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและชาวนาจำนวนมาก ไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้ทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ของไทยลดลงทันที 420,000-430,000 ล้านบาท หรือจากเดิมที่คาดไว้ 12.87ล้านล้านบาท เหลือ 12.44 ล้านล้านบาท“เดิมได้ประเมินไว้ในเดือนธ.ค. ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัว 4.5% แต่เมื่อเจอปัญหาทางการเมืองทำให้มูลค่ารายได้ของคนไทยต้องหายไป 420,000 – 430,000 ล้านบาททำให้ศูนย์ฯจำเป็นต้องปรับประมาณการณ์ใหม่เหลือ 2-3%แต่ความน่าจะเป็นอยู่ที่ 2.5% โดยต้องมีเงื่อนไขว่าต้องได้รัฐบาลตัวจริงภายในกลางปีนี้หากไม่สามารถตั้งรัฐบาลตัวจริงได้ภายในปี57 คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบ 1% “สำหรับรายละเอียดของตัวเลขเศรษฐกิจในปี 57 อื่น ๆ เช่น ปรับลดตัวเลขการบริโภคของเอกชนจากขยายตัว 3% เหลือ1.5%,การลงทุน จากขยายตัว 6.9% เหลือ 2.5%, การส่งออกจาก 245,347 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 5% เหลือมูลค่า 239,408 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 4.8%, การนำเข้า จาก 272,374 ล้านเหรียญฯหรือขยายตัว 8% เหลือ263,258 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 5%, ดุลการค้า จากขาดดุล 27,026 ล้านเหรียญฯ หรือขาดดุล6.5% เหลือขาดดุล 24,450 ล้านเหรียญฯ หรือขาดดุล 6.2%, รายได้จากนักท่องเที่ยวจาก1.29 ล้านล้านบาท เหลือ 1.23 ล้านล้านบาท, ดุลบัญชีเดินสะพัด จากขาดดุล 4,740ล้านเหรียญฯ หรือขาดดุล 1.1% เหลือขาดดุล 3,925 ล้านเหรียญฯ หรือขาดดุล 1% เป็นต้น“ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1ของปี 57 คาดว่าจะติดลบ 1%ผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองเป็นหลัก โดยการส่งออกน่าจะขยายตัวในระดับ 0% และการนำเข้า ติดลบ 7.9% แต่ทิศทางเศรษฐกิจจะเริ่มขยายตัวมากๆในไตรมาสที่ 3-4 ของปี”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอการค้าลดเป้าเศรษฐกิจเหลือ 2.5%

Posts related