นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐเร่งจัดระเบียบบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าว(โบรกเกอร์) มาทำงานในภาคอุตสาหกรรมของไทย เนื่องจากปัจจุบันมีโบรกเกอร์ผีจำนวนมากได้สร้างความเดือดร้อนแก่โรงงานและแรงงานต่างด้าวด้วยการแอบอ้างรายชื่อโรงงานขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงว่าต้องการรับสมัครงานหลายอัตราเพื่อหลอกแรงงานต่างด้าวเข้ามาสมัครกับทางบริษัทจัดหางาน เพราะหากมีคนมาสมัครงานเยอะก็จะทำให้ได้ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่างๆมากในกรณีที่สามารถส่งแรงงานให้กับโรงงานในไทย“ตอนนี้หลายๆบริษัทเพิ่งรู้ว่าถูกโบรกเกอร์ผีทั้งที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและบริษัทคนไทยอ้างชื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่แรงงานต่างด้าวเข้ามาสมัครงานเมื่อมาถึงเมืองไทยทางโบรกเกอร์อ้างว่าบริษัทที่อ้างมีคนเต็มแล้ว สุดท้ายก็นำแรงงานต่างด้าวไปจัดสรรให้กับบริษัทอื่นๆซึ่งบางครั้งแรงงานดังกล่าวไม่อยากไปทำงานก็ตามแต่เมื่อมาถึงเมืองไทยก็จำเป็นต้องทำ”สำหรับแนวทางแก้ปัญหานั้นทางหอฯต้องการให้โบรกเกอร์เข้ามาจดทะเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งที่อยู่ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมทั้งมีการกำหนดขั้นตอน อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างชัดเจนและมีความเป็นธรรมทั้ง 2 ประเทศขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบให้โบรกเกอร์จัดหาแรงงานเฉพาะด้าน เช่นแรงงานกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม, เกษตรแปรรูป, ประมง, อาหารทะเล เป็นต้นเพราะที่ผ่านมามีการจัดหาแรงงานเหมารวมกันหมดเมื่อส่งไปยังโรงงานกลับพบว่าแรงงานไม่มีความถนัดในงานดังกล่าวจนส่งผลให้เกิดการหนีงานและย้ายงานบ่อยมาก“ทราบว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในไทยมีจำนวนมากเช่น พม่า มีประมาณ 2 ล้านคน และเวียดนาม 50,000 คน ส่วนแรงงานกัมพูชา มี 300,000คนส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย และ ลาว 100,000 คน ส่วนใหญ่ถูกฎหมาย เป็นต้น”นายพจน์กล่าวว่าในปลายเดือน ก.ค.นี้ทางหน่วยงานราชการไทยและเอกชนไทยจะเดินทางไปพบกับสมาพันธ์อาหารทะเลของสหรัฐเพื่อชี้แจงและยืนยันว่าไทยไม่ได้มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับเพื่อเป็นการประกอบให้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯได้ทบทวนถอดถอนสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้ ซึ่งมี 5 รายการสินค้าคือ กุ้ง, ปลา, เครื่องนุ่งห่ม, อ้อยฯ และ สื่อลามกเบื้องต้นมั่นใจว่าแนวโน้มอ้อยฯจะถูกถอดถอนจากการขึ้นบัญชีดังกล่าวที่จะมีการประกาศในเดือนก.ย. นี้แน่นอน“ตอนนี้กำลังตรวจสอบถึงผู้นำเข้าอาหารรายใหญ่ของสหรัฐและยุโรปที่จะมีการเดินทางมาประชุมในไทยในปลายเดือนก.ค. นี้ ว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการเป็นเจ้าภาพเพื่อชี้แจงและมีการจัดทัวร์บริษัทนำเข้ารายใหญ่เข้ามาดูแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ถูกจับตาเพื่อให้เห็นว่าไทยไม่ได้มีการใช้แรงงานบังคับ”นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในวันที่ 7 ก.ค. นี้หอฯจะนำข้อเสนอในการแก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ก่อนที่จะนำผลความเห็นชอบของ กกร. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่จะประชุมครั้งแรกในวันที่ 16 ก.ค. 57 พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบของบไทยต่อไปทั้งในส่วนของแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวและแรงงานประมง “ มั่นใจในความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบจะทำให้ไทยหลุดจากบัญชีการค้ามนุษย์ของสหรัฐจากเทียร์ 3 ไปอยู่ในระดับที่ดีขึ้นในเทียร์ 2 และหากมีการดำเนินการอย่างยั่งยืนเชื่อว่าไทยก็จะปรับขึ้นไปอยู่ใน เทียร์ 1 ต่อไปในอนาคต”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอการค้าแนะรัฐจัดระเบียบนายหน้าหาแรงงาน

Posts related