นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าและสภาหอการค้าฯ มีมติเสนอ 4 แนวทางในการหาข้อยุติสถานการณ์ทางการเมือง ประกอบด้วย 1.หอการค้าพร้อมที่จะเป็นแกนกลางร่วมกับทุกภาคส่วนในการเจรจาหาทางออก, 2.ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง แต่การแสดงความเห็นทางการเมืองถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย, 3. การยุบสภาซึ่งเป็นหนทางหนึ่งภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยที่นำไปสู่สันติ และ 4. หอการค้ายืนหยัดอยู่ในหลักการที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคม เพราะหากปล่อยให้เหตุการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อจะเกิดความเสียหายต่อประเทศและเศรษฐกิจอย่างมาก“หอการค้าจะเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายพร้อมทั้งมีการดึงองค์กรที่เป็นกลาง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันเอกชน สถาบันสื่อมวลชน ตัวแทนฝ่ายการเมือง และแกนนำกลุ่มต่างๆ มาหาแนวทางในการแก้ไขทางออกของประเทศ จากนั้นก็ต้องยุบสภาเพื่อให้กลไกเดินต่อได้ตามรัฐธรรมนูญ”นายอิสระ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวจะมีการนำข้อเสนอทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.นี้ โดยหอการค้าไทยไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องมาฟังความเห็นจากหอการค้า แต่เป็นการพยายามทำหน้าที่ของตัวเองในการนำเสนอความคิดเห็นของภาคเอกชนมานำเสนอเท่านั้น ส่วนข้อเสนอที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุม เสนอให้มีการตั้งสภาประชาชนนั้น ส่วนตัวไม่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่จากที่ฟังผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเห็นตรงกันว่า เป็นไปไม่ได้“จากผลการสำรวจความคิดเห็นของหอการค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศประมาณ 70% ต้องการให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อให้เหตุการณ์สงบลง และอีก 30% ให้มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ”นายกลินท์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่หากปล่อยให้ระยะเวลาความขัดแย้งยืดเยื้อและเพิ่มความรุนแรงไปจนถึงต้นปีหน้า เชื่อว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับ 110,000 -130,000 ล้านบาทแน่นอน เพราะทราบว่าตอนนี้มวลชนทั้ง 2 ฝ่ายในบางพื้นที่เริ่มปะทะกันบ้างแล้ว จึงอยากให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันหาทางออกเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบายปลายและยาว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอการค้าไทยแนะ 4 ทางออกแก้ปัญหาการเมือง

Posts related