shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ห้างย่านราชประสงค์เปิดให้บริการตามปกติ

นายศกรทวีสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เปิดเผยว่า ในวันนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น.และปิดในเวลา 18:00 น.เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ สำหรับลูกค้าและพนักงานในช่วงที่มีการชุมนุมส่วนสาขาอื่นๆ ยังเปิดทำการในเวลาปกติ ด้านบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่าศูนย์การค้าทั้งหมดจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.และปิดเวลา 18.00 น. เช่นกัน ขณะที่ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในวันนี้จะเปิดให้บริการตามเวลาปกติคือ วันจันทร์อังคาร พฤหัส ศุกร์ จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 และปิดเวลา 20.00 น. และวันพุธ  เสาร์ อาทิตย์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา08.00 และปิดเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ทุกศูนย์การค้าจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมปรับแผนรับมือตลอดเวลาซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนเวลาดำเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ห้างย่านราชประสงค์เปิดให้บริการตามปกติ

Posts related

 


ห้างย่านราชประสงค์เปิดให้บริการตามปกติ

นายศกร ทวีสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เปิดเผยว่า ในวันนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30 น.และปิดในเวลา 18:00 น. เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ สำหรับลูกค้าและพนักงานในช่วงที่มีการชุมนุม ส่วนสาขาอื่นๆยังเปิดทำการในเวลาปกติ ด้านบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า ศูนย์การค้าทั้งหมดจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และปิดเวลา 18.00 น. เช่นกัน ขณะที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในวันนี้จะเปิดให้บริการตามเวลาปกติคือ วันจันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์ จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 และปิดเวลา 20.00 น. และวันพุธ  เสาร์ อาทิตย์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา08.00 และปิดเวลา 20.00 น.  ทั้งนี้ทุกศูนย์การค้าจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมปรับแผนรับมือตลอด ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนเวลาดำเนินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ห้างย่านราชประสงค์เปิดให้บริการตามปกติ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file