นายชนุตร์ปกรณ์  วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.พ. 57 ว่า อคส.จะมีการปิดรับจำนำข้าวจากชาวนาในเวลา 18.00 น. ในวันที่ 28  ก.พ.  และกำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบประทวนทันที ซึ่งภาพรวมไม่น่าเป็นห่วง เพราะผลผลิตข้าวเปลือกนาปีเหลือน้อย บางพื้นที่ไม่มีชาวนานำข้าวมาจำนำหลายวันแล้ว จึงเชื่อว่าจะไม่มีความวุ่นวาย แม้เบื้องต้นยังไม่มีนโยบายเรื่องการขยายเวลารับจำนำหรือเปิดโครงการจำนำรอบใหม่ จึงวิตกว่าจะมีชาวนาแห่นำข้าวเข้าโครงการก่อนสิ้นสุดโครงการ   “ ยอดจำนำข้าวในโครงการ 56/57 หรือตั้งแต่เดือน ก.ย. 56  – ก.พ. 57 ไม่น่าจะเกิน 12 ล้านตัน ซึ่งหลังจากปิดโครงการก็จะกำชับในเรื่องการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ที่ระเบียบกำหนดให้ดำเนินการภายใน 50 วัน หรือเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับติดตามในเรื่องการคืนข้าว กรณีชาวนาประสงค์จะต้องการคืนข้าวหากชาวนาต้องการข้าวคืน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีรายใดขอข้าวคืน”   แหล่งข่าวจากโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวหลังสิ้นสุดโครงการยังอยู่ในภาวะทรงและปรับลดลงเล็กน้อย เพราะราคาอ้างอิงในตลาดอ่อนตัวลง เนื่องจากจะมีชาวนาบางส่วนนำข้าวออกขายเพื่อต้องการเงินหมุนเวียน และเชื่อว่าราคาข้าวในฤดูกาลหน้าอีก 2-3 เดือน หากไม่มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าราคาก็ไม่เกินตันละ 8,000-8,500 บาท จากปัจจุบันเฉลี่ยตันละ 11,000-11,500  บาท ขณะที่ข้าวสารจาก กก. ละ 14-16 บาท จะต่ำกว่าก.ก. ละ 13 บาท    “ ภายใน 1-2 เดือนนี้ หากการเมืองยังไม่ได้ข้อยุติ และมีรัฐบาลเข้ามาบริหาร เชื่อว่าปัญหาราคาข้าวตก จนชาวนาออกมาร้องเรียนอีกครั้ง “ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ข้าวในสต็อกของรัฐบาลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18 -20 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นข้าวสารในปีการผลิต 54/55, 55/56 และ 56/57  โดยในปี 57 กระทรวงกระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายเฉพาะในการส่งออกข้าวประมาณ 8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.4 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐฯ    คาดการณว่า การนำเข้าและส่งออกข้าวในปี 57 มีประมาณ 40.23 ล้านตัน  ประเทศไทยจะสงออกเป็นนอันดับที่ 2 ที่ปริมาณส่งออก  8.5  ล้านตันจากสต็อกข้าวทั้งหมดของไทยที่มี 20 ล้านตัน ส่วนประเทศอินเดียคาดวาจะยังคงส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลกที่ปริมาณ 10 ล้านตันจากสต็อกทั้งหมด 30 ล้านตัน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อคส. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลรับจำนำข้าววันสุดท้าย

Posts related