วันนี้ (28 พ.ย.) นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส. ได้มีการตั้งคณะกรรมการ 3 ชุดในการตรวจสอบกรณีที่สังคมหรือพรรคฝ่ายค้านสงสัยเกี่ยวกับการระบายข้าวถุงที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีข้าวถุงหายเพื่อนำข้อเท็จจริงให้สาธารณะชนรับทราบต่อไป เช่น กรณีที่สงสัยว่าข้าวถุงไม่ไปถึงมือประชาชน และมีบริษัทที่รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวไม่ได้ขายข้าวจริงแต่ขายคืนให้กับโรงสีที่รับปรับปปรุงข้าวให้รัฐบาลในราคาที่สูงกว่าที่รับซื้อมา เป็นต้น แต่ในเบื้องต้นยืนยันว่าขั้นตอนต่างๆ มีความโปร่งใสและมีการดำเนินถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทปรับปรุงคุณภาพข้าว ตัวแทนจำหน่ายสำหรับคณะกรรมการ 3 ชุดประกอบด้วยชุดที่ 1 เป็นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามปกติ ชุดที่ 2 ตนเป็นผู้สั่งดำเนินการให้ตรวจสอบเป็นพิเศษในกรณีที่สังคมมีความสงสัยกันมาก และชุดที่ 3 คณะกรรมการ อคส. ตั้งขึ้นมาตรวจสอบในกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆ นอกจากนี้ อคส.ยังได้ทำหนังสือส่งมอบข้าวสารจำนวน 390,000 ตันที่เหลือจากโครงการผลิตข้าวถุงเพื่อลดค่าครองชีพของอคส. ให้กับคลังรัฐบาลหลังจากที่โครงการหยุดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมี.ค. 56

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อคส.ตั้งคณะกรรมการสอบข้าวถุงล่องหน-การทุจริต

Posts related