นายชนุตปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีคำสั่งโยกย้ายตำแหน่งระดับหัวหน้าคลังสินค้าของอคส. ใน 12 จังหวัด เนื่องจากปฏิบัติงานในพื้นที่มาอย่างยาวนาน บางรายปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 30 ปี อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้อิทธิพลในพื้นที่ หรือทำให้เกิดการทุจริตได้ง่ายจึงจำเป็นต้องมีการโยกย้าย เพื่อสลับตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมกับการทำงาน“ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการทุจริตรับจำนำข้าวในแต่ละพื้นที่ พบว่าหัวหน้าคลังสินค้าก็มีส่วนที่จะเกิดพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตได้ง่าย และการที่ผมสั่งหมุนเวียนตำแหน่ง ก็ทำให้ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวลดน้อยลง ดูได้จากสถิติการร้องเรียนในปีนี้ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา”ขณะเดียวกัน ก็ได้ลงนามหนังสือให้ผู้บริหารของอคส.ในระดับรองผู้อำนวยการอคส.1 ราย พักงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับข้อมูลว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว โดยเฉพาะการนำข้าวสต๊อกรัฐบาล จัดทำข้าวถุง เพื่อช่วยประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 3 ชุดที่ตั้งขึ้นมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าวทั้งนี้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งขึ้นมา มี นายสมชาติสร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการตรวจสอบคณะกรรมการที่บอร์ดอคส.ตั้งขึ้นมา และคณะกรรมการที่ตนได้สั่งตั้งขึ้นมา โดยผู้ที่ถูกพักงาน ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริต แต่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น จึงต้องพักงานไว้ก่อน เพราะไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และหากผลสอบออกมาแล้วพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีทางวินัยและอาญา"แต่ละคนที่ถูกสั่งย้าย อยู่ในตำแหน่งและทำงานกับอคส.มาเป็นเวลานานบางคนกว่า30ปี ซึ่งอาจทำให้มีเครือข่ายที่จะเอื้อต่อการร่วมมือกันทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในหลายกรณีเช่น โครงการข้าวถุง กรณีข้าวในโกดังหาย หรือมีการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับการอนุญาต เป็นต้น หากไม่มีการสั่งย้ายหรือพักงานก็จะทำให้การสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกทำได้ยากมากขึ้น"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อคส.ย้ายหัวหน้าคลังสินค้า 12 จังหวัด

Posts related