ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่ากรณีที่มีการตรวจสอบสต๊อกข้าวของรัฐแล้วพบว่าในบางโกดังข้าวของรัฐหายไปหรือเสื่อมคุณภาพจำนวนมากนั้น ไม่อยากให้มีการโยนความผิดแก่องค์การคลังสินค้า(อคส.) หน่วยงานเดียว  แต่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยคือเจ้าของโกดังบริษัทเซอร์เวย์ เซอร์เวเยอร์ รวมถึงคณะกรรมการจังหวัด  และผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย   “ตามสัญญาในปี56/57 เมื่อมีข้าวหาย หรือข้าวเสื่อมคุณภาพ ผู้รับผิดชอบต้องเป็นเจ้าของโกดังเจ้าของคลังสินค้า และเจ้าของไซโล รวมถึงบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว(บริษัทเซอร์เวย์)  เพราะสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบรับฝากเก็บข้าวที่กำหนดให้เจ้าของโกดัง และบริษัทเซอร์เวย์  ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  หากเป็นสัญญาปี 56/57 ผู้รับผิดชอบต้องเป็นเซอร์เวเยอร์เพราะเป็นสัญญาแบบเช่า ที่กำหนดให้เซอร์ เวเยอร์ ต้องรับผิดชอบเจ้าของโกดังไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบแต่อย่างใด” สำหรับสต๊อกข้าวรัฐบาลก่อนที่ทหารจะเข้ามาตรวจสอบนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งโดยทั่วไปจะตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องส่วนกุญแจโกดังข้าว จะมี 3 ดอก และผู้ถือ 3 คนคือ  1.เจ้าหน้าที่จังหวัด 2.เจ้าหน้าที่อคส. หรือเจ้าหน้าที่อ.ต.ก. และ3.บริษัทเซอร์เวย์ ซึ่งที่ผ่านมา การตรวจสอบของทั้ง3 หน่วยงานมีการรายงานว่าไม่พบว่ามีข้าวหาย หรือข้าวเสื่อมคุณภาพ แต่เหตุใดเมื่อทหารเข้าตรวจสอบกลับพบว่าข้าวหายไปจำนวนมากอย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบพบข้าวหายแล้วอคส.ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว  และก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการอคส.ได้สั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่ประจำในจังหวัดต่างๆไปแล้วเเกือบ 30 คน ซึ่งบางรายโยกย้ายด้วยเหตุผลมีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตและเพื่อสลายอิทธิพลในพื้นที่ เพราะอยู่ในพื้นที่มานานแล้ว ทั้งนี้การตรวจสอบข้าวครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทหารที่เข้ามาดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และต้องหาตัวคนผิดมาลงโทษด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อคส.วอนข้าวหายหน่วยงานอื่นต้องรับผิดชอบด้วย

Posts related