นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการโรงกลั่นเข้ามายื่นซองประมูลจำนวน 2 ราย เพื่อมาผลิตน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดออกขายในตลาดในราคาไม่เกินขวดละ 42 บาทต่อกก. ซึ่งน้ำมันปาล์มดิบที่จะนำมาผลิตมีปริมาณ 1,650 ตัน จากคลังสุราษฎ์ธานี  ตามนโยบายของอนุกรรมการระบายน้ำมันปาล์มดิบ ที่มีรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำในช่วงปี 2555/56 ทั้งนี้น้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1,650 ตัน สามารถผลิตน้ำมันพืชปาล์มได้ 1 ล้านขวด คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ตามท้องตลาดภายในเดือนหน้า “ อคส. ได้อนุมัติทั้ง 2 รายให้ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีกำลังการผลิตสูง โดยผู้ผลิตจะต้องดำเนินการผลิตและจำหน่ายให้เสร็จภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติประมาณวันที่ 21 เม.ย. ตามเงื่อนไขที่กำหนด” สำหรับแบรนด์ที่จะใช้กับน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ผลิตขึ้นนั้น กำลังหารืออยู่ว่าจะใช้แบรนด์ใด แต่ราคาขายกำหนดไว้ไม่เกินขวดละ 42 บาท เพราะวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันพืชปาล์มและลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บและดูแลรักษาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งน้ำมันปาล์มดิบ 1,650 ตันนั้น ถือเป็นสต๊อกสุดท้ายจากที่ได้รับซื้อเข้ามาเก็บไว้ในสต๊อกทั้งหมด 40,000-50,000ตัน ด้านนางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตปาล์มขณะนี้ ราคาผลปาล์มดิบอยู่ที่ 3.7-3.8  บาทต่อกก. ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงราคาต้นทุนการผลิตปาล์มอยู่ที่ 3.8 บาทต่อกก. แม้ว่ากระทรวงพลังงานจะเร่งปรับการผลิตน้ำมันดีเซลจากบี 5 เป็น บี 7 เพื่อเป็นการผลักดันให้ราคาผลผลิตปาล์มขยับขึ้น แต่สมาคมฯกังวลว่าจะมีการไล่ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ และอาจจะส่งผลให้เกิดการปั่นราคา และมีการแอบลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบได้ “ราคาน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันของไทยอยู่ที่ 27.50-28 บาทต่อกก. เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาในตลาดโลก ซึ่งทางสมาคมฯต้องการให้ภาครัฐพิจารณาปรับราคาเพดานน้ำมันปาล์มขวดจาก 42 บาทต่อขวด ให้อยู่ในช่วง 42-47 บาทต่อขวด เพื่อให้ราคาปาล์มดิบเป็นไปตามกลไกมากกว่านี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อคส.เตรียมผลิตน้ำมันปาล์มขาย 1 ล้านขวด

Posts related