นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า อคส.ยังยืนยันว่าข้าวไม่ได้หายไปจากสต็อกเกือบ 3 ล้านตัน ตามที่เป็นข่าวแต่เพื่อความชัดเจน ล่าสุดได้ ตั้งคณะทำงานทบทวนตัวเลขสต็อกข้าวใหม่อีกครั้งเพื่อทบทวนข้อมูลทั้งหมดโดยคณะทำงานดังกล่าว ทราบข้อมูลดี และเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสต็อกข้าวมาตลอดในช่วง8 -9 เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้ก่อนหน้านี้ อคส.ได้เคยชี้แจงข้อมุลไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ปีที่ผ่านมา ว่า ข้าวดังกล่าวไม่ได้หายไป แต่เป็นข้าวที่อยู่ระหว่างการส่งมอบและสีแปรเนื่องจากมีข้าวเปลือกจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการรอคิวสีแปร และส่งมอบโดยข้าวจำนวนนี้ เป็นของอคส. 2.6ล้านตัน ที่เหลือเป็นขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อตก.) ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมเสนอ ข้อมูลไปที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอให้ตัดสินใจว่าจะให้อคส.หรือกรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการในการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อคส.เต้น ข้าวไม่หาย

Posts related