วันนี้ (25 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือต่อนายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการ ปปช.เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการฮั้วประมูลและธรรมาภิบาลในการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ที่ทางสหพันธ์ฯ ได้ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2555ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ ระยะเวลานานนับปีประกอบกับกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลนอกจากนี้ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง การปล่อยให้เรื่องดังกล่าวช้าออกไปจะทำให้บุคคลที่กระทำความผิดอยู่ในตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินทางนโยบายที่ทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายเพิ่มขึ้น อาทิ การออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาติสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พ.ศ.2556 นอกจากนี้ยังมีการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่ที่หมดสัญญาสัมปทานในย่าน 1800 แมกะเฮิร์ตซและ ย่านความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ เป็นต้น“สหพันธ์ฯอยากทราบความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงอยากขอให้ปปช.พิจารณาอย่างเร่งด่วนและให้ความเป็นธรรมแก่ประเทศชาติด้วย เพราะในอนาคตจะมีการจัดประมูลเกิดขึ้น คลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติที่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง โดยรองเลขาธิการปปช.ได้ชี้แจงมาว่าอนุกรรมการปปช.ได้ชี้มูลเรื่องดังกล่าวไปแล้วว่ามีความผิดจริงแต่ขณะนี้กรรมการชุดใหญ่อยู่ระหว่างพิจารณาทางเอกสารของกรรมการ กสทช.ที่ถูกกล่าวหาเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 ก.ค. นี้ เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินต่อไปพร้อมยื่นยันว่าการตัดสินของกรรมการชุดใหญ่จะมีความอิสระจากอนุกรรมการที่ส่งเรื่องขึ้นมา” นางสาวบุญยืน กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : องค์กรผู้บริโภค พบ ปปช.วอนเร่งตรวจสอบคดีฮั้วประมูล 3 จี

Posts related