อุตสาหกรรมไอทีถือว่ามีมูลค่ามหาศาล ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากการนำไอทีมาใช้เพื่อดำเนินชีวิตประจำวัน
ส่งผลให้ผู้นำประเทศในแต่ละประเทศ มักให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ระหว่างผู้นำด้านไอทีและกลุ่มผู้นำไอทีเพื่อสร้างเครือข่ายไอทีทั่วโลกให้เข้มแข็ง ดังนั้น การจัดงาน ไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013 (ITU Telecom World 2013”) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่าง 19-22 พ.ย.นั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จะเนรมิตรศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้เป็นนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศระดับโลก ที่ไทยได้รับสิทธิ์เป็นครั้งแรกในการจัดงาน น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีไอซีที เล่าว่า ประเทศไทยถือเป็นฮับ (Hub) ในการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบที่สุด กระทรวงฯ ถือเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้ไทยได้ประโยชน์ใน 3 ด้านคือ1. การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในทางการแพทย์ การศึกษา การลงทุน และการบริหารของหน่วยงานราชการ 2. ด้านกฏระเบียบ จะช่วยเร่งรัดการดำเนินการตามความตกลงพิธีสาร ข้อบังคับต่างๆ ที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามแดนให้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และ 3 .การเชื่อมโยงด้านประชาชน ทำให้รู้สึกว่าการเป็นเออีซี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยนโยบายกระทรวงฯ ที่ผลักดันสู่การเป็นไอซีที ฮับ ของภูมิภาค จะเน้นการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที รวมถึงโครงการสมาร์ท ไทยแลนด์ เพื่อสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผลักดันในด้านต่างๆ อาทิ สถานศึกษา ด้านโรงพยาบาล ด้านหน่วยงานราชการ ปรับปรุงและแก้ไขกฏระเบียบ กฏหมายที่ยุ่งยากซับซ้อน และ ด้านศักยภาพไอซีที ให้สอดคล้องกับระดับภูมิภาคและระดับสากล ซึ่งทั้งหมดข้างต้นถือเป็นการเชื่อมโยงความเหมาะสมและศักยภาพในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพราะงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือให้ขับเคลื่อนไปได้ ถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกเป็นศูนย์รวมไอซีที เพิ่มเวทีแสดงศักยภาพความพร้อมให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานเห็นว่าไทยมีความพร้อมในการลงทุน นอกจากนี้ ในงานยังมีการจับคู่ธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทยด้วย สำหรับบุคคลที่ร่วมงานจะเป็นระดับรัฐมนตรีไอซีทีจากประเทศต่างๆ โดยขณะนี้มีตอบรับมาแล้ว 50 ท่าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักลงทุนและนักพัฒนาไอทีทั้งภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนมาก "วันนี้เราอยู่ในโลก 3 และ 4 จี แล้ว แต่ในงานจะมีการพูดถึงยุค 6 จี ว่าโลกนั้นมีการสื่อสารไปในระดับไหนแล้ว ซึ่งประเทศไทยก็ต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน" สำหรับไฮไลต์ของงานอยากให้ดูในส่วนของนิทรรศการ เพราะจะมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป ที่ประเทศในภูมิภาคหลายๆ ประเทศ จะนำเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมาโชว์ และยังมีนิทรรศการพิเศษ โดยจะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ รวมนวัตกรรมแปลกใหม่ที่คนไทยยังไม่เห็นจะได้เห็น น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับโซนที่นำเสนอและคนไทยไม่ควรพลาด จะเป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพ และการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการต่างๆ เกี่ยวกับไอที ของสมเด็จพระเทพฯ ด้วย ในส่วนของงบประมาณจัดงานนั้นอยู่ที่ 300 ล้านบาทโดยหากเปรียบในแง่ของงบลงทุนและการคืนกลับมาถือว่าคุ้มค่าเพราะการจัดงานดังกล่าวจะช่วยให้มีเงินเข้าประเทศกว่า 3 พันล้านบาท ที่มาจากในส่วนของการจ้างงาน การท่องเที่ยวและโรงแรมโดยเฉพาะต่างชาติ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น อยากรู้ว่าเทคโนโลยีประเทศไทยอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลก น.อ.อนุดิษฐ์ชวนอัพเดทข้อมูลไอที ได้ที่งาน ไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013 กัญณัฏฐ์ บุตรดี
Kanyanay25@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "อนุดิษฐ์" ชวนอัพเดทเทคโนโลยี ในไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2013

Posts related