shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

“อนุดิษฐ์” ย้ำ 2 ธ.ค.ทำงานปกติ สวน “สุเทพ” เสียหายใครรับผิดชอบ

วันที่ (1 ธ.ค.) น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภาหลังจากที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ ประกาศให้วันที่ 2 ธ.ค.56 เป็นวันหยุดราชการว่า กระทรวงไอซีที ยืนยันให้ทำงานตามปกติ ไม่มีีการให้หยุดงาน ทั้งนี้ อยากถามนายสุเทพว่า ถ้าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หยุดงาน แล้วหากเกิดภัยพิบัติใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และตัวนายสุเทพเองจะรับผิดชอบไหวหรือไม่ “ในส่วนของสถานที่ทำงานนั้น กระทรวงไอซีทีได้กระจายระบบไว้หลายจุดแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว ด้าน นายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่มีคำสั่งให้พนักงานหยุดงานตามที่นายสุเทพประกาศ ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนามคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากพื้นที่ทำงานไม่ได้รับผลกระทบก็ยังมีการทำงานตามปกติไม่ได้มีการสั่งให้หยุดงานแต่อย่างใด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “อนุดิษฐ์” ย้ำ 2 ธ.ค.ทำงานปกติ สวน “สุเทพ” เสียหายใครรับผิดชอบ

Posts related

 


“อนุดิษฐ์” ย้ำ 2 ธ.ค.ทำงานปกติ สวน “สุเทพ” เสียหายใครรับผิดชอบ

วันที่ (1 ธ.ค.) น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภาหลังจากที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ ประกาศให้วันที่ 2 ธ.ค.56 เป็นวันหยุดราชการว่า กระทรวงไอซีที ยืนยันให้ทำงานตามปกติ ไม่มีีการให้หยุดงาน ทั้งนี้ อยากถามนายสุเทพว่า ถ้าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หยุดงาน แล้วหากเกิดภัยพิบัติใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และตัวนายสุเทพเองจะรับผิดชอบไหวหรือไม่ “ในส่วนของสถานที่ทำงานนั้น กระทรวงไอซีทีได้กระจายระบบไว้หลายจุดแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว ด้าน นายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่มีคำสั่งให้พนักงานหยุดงานตามที่นายสุเทพประกาศ ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนามคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากพื้นที่ทำงานไม่ได้รับผลกระทบก็ยังมีการทำงานตามปกติไม่ได้มีการสั่งให้หยุดงานแต่อย่างใด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “อนุดิษฐ์” ย้ำ 2 ธ.ค.ทำงานปกติ สวน “สุเทพ” เสียหายใครรับผิดชอบ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file