นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการบีโอไอครั้งแรกว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน ตามอำนาจในการอนุมัติฯของคณะอนุกรรมการ คือ โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 200 -750 ล้านบาท และโครงการที่เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ที่มีขนาดการลงทุนเกิน 200 ล้านบาท จำนวน  24 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 14,475 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองคำขอรับส่งเสริมของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มีขนาดการลงทุนเกิน 750 ล้านบาท รวม  9โครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานลม เงินลงทุนรวมประมาณ 28,093 ล้านบาท เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน พิจารณาในเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ประกอบด้วย นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการบีโอไอเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงของบีโอไอ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีข้อสรุปว่า ไม่ให้มีการเปิดเผยชื่อโครงการที่คณะอนุกรรมการ ฯ อนุมัติแล้ว 24 โครงการ  เนื่องจากจะรอเสนอบอร์ดใหญ่ให้รับทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อนุฯบีโอไอไฟเขียว24โครงการ1.4หมื่นล้าน

Posts related