นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ออกธนบัตรฉบับชนิดราคา 500 บาท แบบใหม่ซึ่งจะออกใช้ในวันที่ 12 พ.ค. นี้ โดยธนบัตรรุ่นใหม่จะมีขนาด 72 มิลลิเมตรและยาว 156 มิลลิเมตรสำหรับสีโดยรวมยังคงเป็นสีม่วง นอกจากนี้ ธปท.ยังได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่เพื่อป้องกันการปลอมแปลง เช่น หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี พร้อมตัวเลขแฝงบริเวณลายประดิษฐ์สีทองจะสลับเป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงธนบัตรโดยภายในจะมีตัวเลขอารบิก 500 ซ่อนไว้ด้านลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลขไทย 500 ที่มีความโปร่งแสงพิเศษมองเห็นได้ชัดเมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง แถบฟอยล์ 3 มิติมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 50 ตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯจะมีตัวเลข500 บาทเมื่พลิกเอียงจะเปลี่ยนเป็นเลข๕๐๐ นอกจากนี้แถบสี่เหลี่ยมยังเคลื่อนไหวสลับสี ฝังในเนื้อกระดาษธนบัตรที่ด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมองและเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีทองเลื่อนไปมาระหว่างด้านซ้านและขวาขณะที่หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเหลือง จะปรากฏแถวตัวเลขอารบิก500 และแถวตัวเลขไทย๕๐๐ สลับกับลายประจำยามในแนวตั้งสีเหลือบเหลืองนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาเป็นรูปดอกไม้สีม่วงเข้ม 3 ดอก มาจากตัวอักษรโรมัน เอฟ ในอักษรเบรลล์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันธปท.จะผลิตฉบับเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบทั้งสิ้น3,500 ล้านฉบับต่อปีเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออกธนบัตรใบ 500 บาทแบบใหม่

Posts related