นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเข้มงวดเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อบุคคลมากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มคนบางกลุ่มจึงได้ปรับเงื่อนไขปล่อยสินเชื่อจากเดิมที่กำหนดวงเงินให้ถึง 30 เท่าของรายได้ ลดลงเหลือ 15-20 เท่าของรายได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หลังจากเห็นว่าแนวโน้มหนี้ครัวเรือนเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ในตลาดที่ธนาคารบางแห่งให้วงเงินปล่อยกู้เพียง 10 เท่าของรายได้ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นอาจกลับมาใช้เงื่อนไขปล่อยกู้เดิม ทั้งนี้ในปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 55% หรือคิดเป็นวงเงิน 700,000-800,000 ล้านบาท จากพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดับที่เข้มแข็งจึงไม่จำเป็นต้องมีการปรับสัดส่วนพอร์ตใหม่ ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 1.3% จากสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.1% สำหรับเรื่องการออมนั้นเห็นว่า พนักงานที่มีรายได้ประจำเริ่มมีการออมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่เอื้ออำนวย รวมถึงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงระยะสั้นเท่านั้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น คนมีรายได้มากขึ้น เชื่อว่าจะทำให้คนไทยกลับมาออมเหมือนเดิม ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงนี้จะยังทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันที่ 2.50% ขณะที่เงินฝากเชื่อว่าการแข่งขันยังรุนแรง เพราะส่วนใหญ่มีเป้าหมายระดมเงินฝากเพื่อมาปล่อยสินเชื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ โดยปีนี้ตั้งเป้าเงินฝากไว้ที่ 120,000 ล้านบาท หรือ เติบโต 7-7.5% ซึ่งในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีเงินฝากอยู่ที่ 100,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงมั่นใจว่าสิ้นปียอดเงินฝากจะอยู่ที่ 130,000-140,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่วางไว้ หรือขยายตัว 10-20% ขณะที่สินเชื่อเติบโตที่ระดับ 7-7.5% ด้านการปล่อยสินเชื่อในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ 2 ล้านล้านบาทนั้น คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะการลงทุนเป็นการทยอยกู้ 7 ปี โดยเฉลี่ยปีละ200,000-300,000 ล้านบาท และที่ผ่านมาธนาคารฯได้ปล่อยสินเชื่อให้โครงการรัฐเฉลี่ยปีละ 100,000 ล้านบาทอยู่แล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินปรับเงื่อนไขสินเชื่อบุคคล

Posts related