นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯได้ออกมาตรการช่วยเหลือกับลูกหนี้ที่ต้องผ่อนชำระเงินงวดประจำเดือน โดยจะปรับลดจำนวนเงินงวดลงเป็นเวลานาน 6 เดือน เพราะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยยังประสบภาวะวิกฤตหลายเรื่อง ทั้งการชุมนุมทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ประจำมีรายได้ลดลงจนถึงถูกเลิกจ้าง ส่วนกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าก็ค้าขายไม่ได้ตามปรกติจนไม่สามารถค้าขายได้ ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยก็มีรายได้ลดลงบางรายถึงขั้นปิดกิจการ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง โดยมาตรการดังกล่าวธนาคารฯจะเปิดให้ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.-31 พ.ค.นี้ สำหรับเงื่อนไขของกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มสินเชื่อรายย่อย และกลุ่มสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั้งที่เป็นลูกหนี้ปรกติและลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้คงค้างชำระไม่เกิน 90 วัน เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อไทรทอง และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ยกเว้นสินเชื่อกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่า จะมีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการนี้ประมาณ 76,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 24,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินยืดหนี้ให้รายย่อยนาน 6 เดือน

Posts related