นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข ระยะเวลารับฝาก 21 เดือน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-30 ธ.ค.57 เท่านั้น เปิดรับฝากทั้งบุคคลทั่วไปอายุตั้ง 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยกำหนดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.785% ต่อปี แบ่งเป็น เดือนที่ 1-6 เท่ากับ 1.50% ต่อปี เดือนที่ 7-12 เท่ากับ 2.25% ต่อปี เดือนที่ 13-18 เท่ากับ 3.25% ต่อปี เดือนที่ 19-21 เท่ากับ 5.50% ต่อปีทั้งนี้ ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก โดยผู้ฝากโดยได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน ด้วยการบัญชีเผื่อเรียก เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน ซึ่งผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี รวมทั้งได้ขยายเวลาการเปิดรับฝาก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.นี้ เป็นเปิดรับฝากไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.57 โดยมีดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่ม ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝากขณะเดียวกัน ยังมี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน กำหนดดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก“ออมสินในฐานะสถาบันที่ดำเนินภารกิจสำคัญ คือมุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และกำหนดรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากต่าง ๆ มากมายอย่างหลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง”สำหรับ เงินฝากที่เปิดรับฝากใหม่และส่วนที่รับฝากต่อเนื่องนี้ ธนาคารต้องการรักษาฐานลูกค้า ซึ่งออมสินในฐานะสถาบันเพื่อการออม พร้อมที่จะทำให้การออมเงินของคนไทย ภายใต้การส่งเสริมให้คนไทยมีแผนการออมเงินที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนผู้ออมเงินได้เลือกใช้บริการ ฝากเงินกับสถาบันการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นที่ไว้วางใจในทุก ๆ ครั้งเมื่อออมเงิน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่

Posts related