นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ขายสินค้าภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อปมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยเข้าไปทำตลาดมาก่อน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อย รองลงมาเป็นรายใหญ่ และกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี แต่ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อย่างรุนแรงจึงต้องหากลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นมาทดแทน นอกจากนี้เห็นว่าสินค้าโอท็อปของไทยเริ่มที่แข็งแกร่ง สามารถทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก และบางรายมีการขยายตลาดไปต่างประเทศจึงเชื่อว่าจะเป็นช่องทางเพิ่มยอดสินเชื่อได้ สำหรับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อนั้น จะต้องดูว่าสินค้าโอท็อปได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมนมหรือไม่ ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นโอท็อปกี่ดาว แต่วงเงินการให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจว่า แต่ละธุรกิจมีการทำตลาด มีรายได้ และผลกำไรมากน้อยแค่ไหน ส่วนปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลไม่ได้กังวลมากนัก เพราะในภาพรวมหนี้เสียเฉลี่ยอยู่ที่1.3% แต่สินเชื่อธุรกิจสัดส่วนอาจสูงเล็กน้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 4%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินเล็งปล่อยสินเชื่อกลุ่มโอทอป

Posts related