นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังหาทางหาเงิน เพื่อนำมาจ่ายให้ชาวนา ที่นำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 (รอบแรก) แต่ยังไม่ได้เงิน เพราะติดปัญหาพนักงานของธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารออมสิน คัดค้านไม่ยอมให้ธนาคารปล่อยกู้ ซึ่งตนเห็นว่า บุคคลเหล่านี้เห็นแก่ตัว มองถึงประโยชน์ของตนเองเพียงฝ่ายเดียว และไม่เห็นใจชาวนาเลย ทั้งที่ ธ.ก.ส.ได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวปีละจำนวนมาก ที่สำคัญเงินที่รัฐกู้จากธ.ก.ส. หรือออมสิน รัฐก็จ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดีกว่ากู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นๆ ด้วยซ้ำ นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ต้องการให้พนักงานธนาคารรัฐเห็นใจชาวนา และปล่อยกู้ ให้รัฐบาลมาใช้ในโครงการจำนำข้าวบ้าง เพื่อนำเงินมาจ่ายชาวนา เพราะขณะนี้ชาวนาจำนวนมากเดือดร้อนอย่างหนัก จนแทบจะอดทนรอเงินจากรัฐไม่ได้แล้ว เพราะขณะนี้รอมานาน 3-4 เดือนแล้ว ตั้งแต่เริ่มนำข้าวไปเข้าโครงการเมื่อเดือนต.ค.56 แต่ยังไม่ได้รับเงิน   ทั้งนี้หากพนักงานธนาคารรัฐยังไม่เห็นใจ และยังคัดค้านการปล่อยกู้ให้โครงการรับจำนำข้าว กลุ่มชาวนาทั่วประเทศได้หารือกันแล้วว่า อาจจะถอนเงินฝากออกจากธนาคารรัฐเหล่านั้น แล้วไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น หรืออาจไม่ใช้บริการธนาคารรัฐอีก เพื่อเป็นการแสดงการคัดค้านการกระทำที่ขาดการเห็นอกเห็นใจ   “ชาวนาเดือดร้อนหนักมาก เป็นหนี้เป็นสินทั้งธ.ก.ส. และเจ้าหนี้ที่เป็นร้านยา ร้านปุ๋ย เพราะเรากู้เงินเค้ามาก่อน เพื่อใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ทั้งค่าเช่ารถเกี่ยวข้าว ค่ารถขนส่งข้าวไปโรงสี แล้วยังจะมีค่ายา ค่าปุ๋ย ค่าพันธุ์ข้าว และหนี้สินที่ต้องกู้เพื่อนำมาเพาะปลูกข้าวฤดูกาลใหม่อีก รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าลูกไปโรงเรียน หนี้สินรัดตัวขึ้นทุกวัน แต่เราแทบไม่มีเงินจ่ายเค้าแล้ว จึงอยากวิงวอนให้เห็นใจชาวนาบ้าง”             

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อัดแบงก์ไม่เห็นใจชาวนา

Posts related