ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เปิดเผยว่า โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการสามารถ อินโนเวชั่น อะวอร์ด โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้ สวทช. ร่วมกับบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้นำเอาแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้จริง ด้านนายศิริชัย รัศมีจันทร์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ มีกลุ่มนักศึกษาและนักพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2013 เป็นจำนวนมาก ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน “เถ้าแก่น้อยสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ จำนวน 25 ทุน ทุนละ 20,000บาท พร้อมเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ทั้งนี้รางวัลที่ชนะเลิศสุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ หรือสามารถอินโนเวชั่น อะวอร์ด 2013 คือผลงาน “Super Quadrotor หรือ อากาศยานไร้คนขับ แบบ 4 แกน 6 แกน และ8 แกน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำหรับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ด้านการถ่ายภาพทางอากาศ ที่สามารถมองภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านจอมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์(Real Time) เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ กิจการของทหาร และการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตร เช่น การพ่นยาฆ่าแมลง ผสมเกสรของต้นพืช ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำงานแทนการใช้เครื่องบินจริงได้ในบางกรณี เพราะประหยัดพลังงาน เวลา และกำลังคน และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล200,000บาท พร้อมการศึกษาดูงาน Seoul International Invention Fair 2013 ที่ประเทศเกาหลี นายศิริชัย กล่าวว่า สำหรับ สามารถ ฯจัดโครงการ สามารถอินโนเวชั่น อะวอร์ด มาแล้ว 11 ปีและจะครบ 1รอบหรือ 12 ปีในปีหน้า ซึ่งจะมีการมุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีปีที่ 3 เพิ่มความรู้ สร้างประสบการณ์จากการออกตลาดจริง รวมทั้งจะเพิ่มกิจกรรมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น และจะมีการเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “อากาศยานไร้คนขับ”คว้าแชมป์เถ้าแก่น้อยปีนี้

Posts related