รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคามะนาว มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าสู่หน้าร้อน และขาดน้ำ ทำให้ออกลูกได้น้อย หรือมีปริมาณน้ำในมะนาวน้อย ส่งผลให้ราคาขายปลีกบางพื้นที่ อยู่ในระดับ 5-6 บาทต่อลูก และราคาอาจปรับเพิ่มอีก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และความต้องการบริโภคมะนาวของตลาดในประเทศ แต่จะเหมือนกับปีก่อนๆ ที่ในบางช่วงราคาไปอยู่ในระดับกว่า 10 บาทต่อลูกหรือไม่ คงไม่สามารถประเมินได้“แต่หากจะดูในภาพรวมราคาเฉลี่ยยังอยู่ในระดับ 4-4.50 บาทต่อลูก ซึ่งจะสูงในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปีนี้ราคามะนาวจะเพิ่มขึ้น 0.50 – 1 บาทต่อลูกแล้ว ดังนั้นหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าราคามะนาวที่แพงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาอาหารอื่นที่ใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบ เช่น ต้มยำกุ้ง ย้ำต่างๆ ส้มต้ม หรือชามะนาว ว่าแม่ค้า พ่อค้าบางรายอาจฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นหรือไม่ ซึ่งกรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด”นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึงแนวทางในการดูแลภาวะราคาสินค้ารับหน้าร้อนว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมฯ ติดตามสถานการณ์ และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรจากภัยแล้ง ซึ่งหลายพื้นที่ ได้ส่งสัญญาณแล้วว่า กำลังเจอขาดแคลนน้ำ และภัยแล้ง โดยเชื่อว่าสินค้าเกษตรหน้าแล้งนี้ จะเกิดความเสียหาย จนมีปริมาณผลิตลดลง และราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะมะนาว ผักสด และผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่ง พบว่า ราคาผลมะนาว เริ่มขยับสูงขึ้น อยากเตือนให้ผู้ประกอบการ จัดเตรียมโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตล่วงหน้าเพื่อร้องรับภัยแล้ง เช่น น้ำมะนาวบรรจุขวด และ มะนาวผง เป็นต้นนอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตหอมใหญ่ หอมแดง และกระเทียม ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากสุดในช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย. โดยได้ส่งหนังสือถึงกรมศุลกากร เข้มงวดและป้องกันการทะลักของสินค้าลักลอบนำเข้า 3 ชนิด โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจากจีน เพราะหากปล่อยการลักลอบนำเข้าเพิ่มอาจกระทบต่อปริมาณล้นตลาดและราคาตกต่ำ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อากาศร้อนดันมะนาวพุ่ง 5-6 บาท

Posts related