นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพสามิต ประเมินว่า ในช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย.–13 ก.ค.57 จะส่งผลให้ประชาชนเกิดการบริโภคสินค้า ที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเทศกาลดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจที่จะรวมกลุ่มสังสรรค์ในการดูกีฬา โดยกรมฯ คาดว่าสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมกวดขันสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี ตามแหล่งสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ รวมทั้ง แหล่งชุมชนและพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ โดยเฉพาะสุราและยาสูบเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน เนื่องจากใกล้เข้าเทศกาลดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มการบริโภคสุรายาสูบเพิ่มขึ้น ถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี รวมถึง เป็นมาตรการเสริมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคบุหรี่และสุราที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่และสุราโดยทั่วไป“ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตช่วงที่มีเทศกาลสำคัญ ๆ โดยสั่งการให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศกวดขันร้านค้าที่จำหน่ายสุราให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดในการเปรียบเทียบปรับหรือพักใช้ใบอนุญาตทันที ส่วนกรณีที่เป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายเมื่อกระทำผิด สรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้โรงงานยาสูบทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนการเป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป”อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ คอลเซ็นเตอร์ 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อานิสงส์บอลโลกดันเก็บรายได้ 1,000 ล้านบาท

Posts related