นางกุลณีอิศดิศัย  รักษาราชการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (ยูเอสพีทีโอ) ได้ทำหนังสือมายังกรมฯเพื่อขอโทษในกรณีที่ก่อนหน้านี้ยูเอสพีทีโอได้มีหนังสือแจ้งว่าจะงดให้ความช่วยเหลือไทยในข้อตกลงต่างๆที่เคยลงนามกันทั้งด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเนื่องจากคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยืนยันว่าหากยูเอสพีทีโองดความช่วยเหลือไทยเท่ากับไม่ร่วมมือกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วยเพราะอาเซียนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับไทยในเรื่องดังกล่าว“หลังจากที่ประเทศไทยเกิดรัฐประหารทำให้ยูเอสพีทีโอ ได้ทำหนังสือแจ้งมายังกรมเพื่องดความช่วยเหลือที่เคยมีให้กับไทยซึ่งกรมได้แจ้งกลับไปว่าความร่วมมือหรือความช่วยเหลือต่างๆด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเลยขณะเดียวกันกรมก็ได้นำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนซึ่งทุกประเทศพร้อมอยู่เคียงข้างไทยในที่สุดยูเอสพีทีโอก็ทำหนังสือตอบกลับมายังกรมฯ เพื่อขอโทษและจะยังให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับไทยต่อไป”นางกุลณีกล่าว่วา ขณะนี้กลุ่มประเทศในอาเซียน รวมถึงเกาหลี และญี่ปุ่นก็ต่างเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยและรู้ว่างานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาทุกประเทศก็ให้ความร่วมมือกับไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยุโรปในช่วงหลังจากปี 58ที่ต้องการมุ่งเน้นในประเด็นด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนและเชื่อมโยงกับระบบดังกล่าวที่มีอยู่แล้วในสหภาพยุโรป  โดยในปีนี้อาเซียนมีแผนจัดทำความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่น การจัดทำความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป หรือทำความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี เป็นต้น“กรม ฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือในกรอบการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  ซึ่งเป็นความร่วมมือในกรอบอาเซียน + 6 ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดียออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์โดยจะมีการบรรจุเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในการจัดทำความตกลงด้วย” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อาเซียนอุ้มไทยด้านสิทธิบัตร

Posts related