นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ ครมในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย เปิดเผยว่าได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดการบินไทย มีผลวันที่ 10 มี.ค.นี้เป็นต้นไป โดยสาเหตุที่ลาออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองหรือผลประกอบการที่ไม่ดี แต่เพราะตนดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 สมัย คือ สมัยแรก 2 ปี และสมัยสองอีก2 ปี 10 เดือน ส่วนที่ลาออกก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือน เม.ย.นั้น และให้ พล.อ.อ.ประจินจั่นตอง ผบ.ทอ.และรองประธานฯ ขึ้นเป็นประธานบอร์ดแทน เพื่อต้องการให้การบริหารงานเกิดความต่อเนื่องเนื่องจากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจการบินในไตรมาส 3 จะรุนแรง อีกทั้งการคัดเลือกประธานต้องใช้เวลาถึง1-2 เดือน จึงเกรงจะมีผลกระทบต่อการอนุมัติแผนงานที่จะต้องทำต่อเนื่อง  “ผมขอยืนยันว่าการลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่ถูกนายสุเทพเทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.กดดัน หรือกลัวการตรวจสอบเนื่องจากผลประกอบการที่ไม่ดีแต่สาเหตุเพราะดำรงตำแหน่งประธานครบ 2 สมัยแล้ว ต้องพัก 1 สมัย หรือ 3 ปีส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผมยังดำรงตำแหน่งครบวาระกรรมการด้วย แต่จะเป็นต่อหรือไม่ขึ้นอยู่การพิจารณาของผู้ถือหุ้นซึ่งตำแหน่งกรรมการไม่ได้กำหนดวาระ แต่ผมเป็นกรรมการ 2 สมัย คิดว่าไม่ควรอยู่เกิน3 สมัย หรือ 9 ปี”   ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน แต่นายอำพน ยังคงเป็นกรรมการฯ อยู่พร้อมทั้งโยกย้ายสลับตำแหน่งผู้บริหารให้ตนเองเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาความยั่งยืนแทนนายธีรพล โชติชนาภิบาล ที่มาเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์แทนตน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.นี้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “อำพน” ไขก๊อกปธ.บอร์ดบินไทย

Posts related