นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อินโดนีเซียรับที่จะเปิดโควตานำเข้าทุเรียนให้แก่ไทยเป็นพิเศษ จำนวน 5,000 ตัน ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 57 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไทยได้เจรจาให้อินโดนีเซียเปิดตลาดหลังจากที่ปีนี้อินโดนีเซียได้มีมาตรการห้ามนำเข้าทุเรียนในช่วงครึ่งปีหลัง 57 ส่งผลให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรของไทยที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายทุเรียนได้เพิ่มขึ้น“ที่ผ่านมาผู้ส่งออกที่ส่งออกทุเรียนไปยังอินโดนีเซียได้มาบอกว่าอินโดนีเซียห้ามนำเข้าทุเรียนในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าก็ให้นำเข้าได้ ส่งผลให้ไทยจึงต้องหารือกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้เปิดตลาดให้ไทยเป็นพิเศษ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี” ทั้งนี้ ไทยยังได้ขอให้อินโดนีเซียช่วยเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเร่งจัดทำระบบการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรกับสินค้าพืชสวนของไทย โดยเฉพาะหอมแดงและผลไม้ ซึ่งอินโดนีเซียได้รับปากที่จะไปเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลทำให้การส่งออกทำได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ความต้องการบริโภคทุเรียนในปี 57 นั้นพบว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศของทุเรียนสด และผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับปีที่ ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น และการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคภูมิภาคต่างๆ ส่วนการส่งออก คาดว่า จะมีการส่งออกทุเรียนสด และและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เพราะความต้องการทุเรียนสด และผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ตลาดจีนชะลอการน้าเข้าทุเรียนจากไทย เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตลิ้นจี่ของจีนออกสู่ตลาด ขณะที่สภาพอากาศของจีนกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ผู้บริโภค ส่งผลให้จีนจึงลดการบริโภคผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน ดังนั้นจึงน้าเข้าทุเรียนลดลงส่วนผลผลิตทุเรียนไทยในปี 57 พบว่า ในปี 57 มีพื้นที่เพาะปลูก 572,805 ไร่ลดลงจากปีก่อน 0.75% มีผลผลิต 631,904 ตันเพิ่มขึ้น 11.01% และมีผลผลิตต่อไร่ 1,103 กก. ต่อไร่เพิ่มขึ้น 11.87%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อิเหนาไฟเขียวนำเข้าทุเรียนไทยเพิ่ม 5,000 ตัน

Posts related