น.ส.บุษบาจิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสหกรรมค้าปลีกค้าส่ง6เดือนแรกของปีจะเติบโตลดลงครึ่งหนึ่งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือเติบโตประมาณ 4-5%จาก9%ในปีก่อนเพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าหดหายไปโดย 6เดือนหลังของปี56ตังแต่มีวิกฤติทางการเมืองอุตสาหกรรมเติบโตเพียง3-4% “กำลังซื้อของคนไทยยังคงมีอยู่แต่คนแค่ไม่ออกมาซื้อของแต่พอหลังยกเลิกเวทีชุมนุนในหลายจุดส่งผลให้สถานการณ์เริ่มจะผ่อนคลายลงทั้งในด้านการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตดีขึ้นอารมณ์การซื้อข้าวของจึงเริ่มกลับมาโดย 2เดือนที่ผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมก็ยังเป็นไปตามเป้าที่วางไว้โดยเติบโตไปแล้ว2-3%และเชื่อว่าตลอดปีจะโตได้ตามแผนแน่นอนเพราะสมาคมประเมินตัวเลขตามสถานการณ์การเมืองไว้ล่วงหน้าแล้ว”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุตสาหกรรมค้าปลีกหดเจอพิษการเมือง

Posts related