วันนี้ (13 เม.ย.) รายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายสภาพภูมิอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.57 ว่า บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 14-16 เม.ย.57 ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย หลังจากนั้น ในช่วงวันที่ 17-19 เม.ย.57 ฝนจะลดลงและอุณหภูมิจะสูงขึ้นสำหรับข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 13-16 เม.ย.57 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย โดยคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเดินเรือ อ่าวไทยทั้งสองฝั่ง จะมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณอ่าวไทยตอนบน ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 8-16 นอต หรือ 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง และช่องแคบมะละกา ลมตะวันตก ความเร็ว 8-16 นอต หรือ 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมเหนือ ความเร็ว 6-16 นอต หรือ 10-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรปลายแหลมญวนมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณปลายแหลมญวนด้านตะวันตก ลมตะวันออก ความเร็ว 8-16 นอต หรือ 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรทั้งนี้ ในเดือนเมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ ส่วนเดือนพฤษภาคม จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน แล้วทวีก่าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลนได้ โดยมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น เดือนมิถุนายน มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ท่ำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุตุฯ ชี้สงกรานต์นี้ “เหนือ-กลาง-อีสาน” เจอลมฝนกระโชกแรง

Posts related