วันนี้ (21 มี.ค.) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กนมอุตุฯ ได้จัดการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส ครบรอบ 72 ปี วันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา เนื่อง “ย้อนรำรึก 72 ปี ในแวดวงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกสู่ก้าวต่อไปที่ดีของกรมอุตุนิยมวิทยา” ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิภัยพิบัติแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ปีนี้มีความเป็นห่วงประชาชนในภาคอีสานถึงภาวะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากอากาศที่ร้อนและฝนที่มาช้ากว่าปกติ จะทำให้การทำเกษตรกรรมที่ต้องใช้น้ำมากอย่างข้าวต้องประสบกับปัญหา ดังนั้น ควรงดการทำนาและให้ปลูกพืชผลที่ใช้น้ำน้อยแทน และยืนยันว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมประเทศไทยอย่างแน่นอน ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนและจะมีอุณภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอากาศจะร้อนสูงถึง 40-41  องศาในเวลากลางวันของเดือนเมษายนนี้ และจะร้อนต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม และต่อจากนั้น จะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนซึ่งนับว่ามาช้ากว่าทุกปี แต่จะยังมีปริมาณฝนน้อยและมีฝนทิ้งช่วงสลับไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนตอนบนของประเทศจะร้อนกว่าตอนใต้เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีลมทะเลพัดผ่าน อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปยังประชาชนที่อาศัยนอกเขตชลประทานที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำจากฝนในขณะนี้ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเหมาะสม ต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อให้มีน้ำใช้ในหน้าแล้งอย่างเพียงพอจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้ และให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศร้อนโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่อุณหภูมิสูงอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุตุฯ เผย ปีนี้ ร้อนสุด 41 องศา ในเดือนเมษายน

Posts related