เตรียมยกระดับการศึกษาด้านดารา ศาสตร์ของไทย และพร้อมที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สดร.จึงเร่งเดินหน้าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ หรือ Astro Park ที่เชียงใหม่ เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและของภูมิภาค รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. เปิดเผยว่า อุทยานดาราศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นนี้ จะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือกับหอดูดาวในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง และหอดูดาวของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ประเทศสาธารณรัฐชิลี นอกจากนี้ยังจะเป็นที่รวบรวมศิลป วิทยาการเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ไว้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ติดตั้งกล้อง โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 2.4 เมตร ที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านดาราศาสตร์อย่างสูงสุด และล้ำหน้าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้พิจารณาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาการดาราศาสตร์ระหว่างประชาคมอาเซียนอีกด้วย สำหรับอุทยานดาราศาสตร์นี้ จะมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ จะเป็นอาคารหลักสำหรับดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯ ส่วนที่สองเป็นอาคารฉายดาว นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งจะมีท้องฟ้าจำลองในส่วนนี้ ส่วนที่สามเป็นอาคารหอดูดาว ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สำหรับให้บริการดูดาว ส่วนที่สี่ เป็นอาคารศูนย์ประชุม และส่วนสุดท้ายเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ที่รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน ผอ.สดร. บอกว่า แผนดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 400.6 ล้านบาท และกำหนดเปิดใช้งานประมาณปี 2559 และเชื่อว่า “อุทยานดาราศาสตร์” จะทำให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงวิทยาการดารา ศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นผู้นำทางด้านดาราศาสตร์ในอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิและในอนาคตข้างหน้าจะเป็นหน่วยงานทางดาราศาสตร์ชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของโลกอย่างแน่นอน .

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุทยานดาราศาสตร์

Posts related