สัมผัสความสบายอากาศเย็นชื่นใจหลายวัน ถึงปลายสัปดาห์นี้ คงได้อบอุ่นกันบ้าง ไม่ต้องบ่นเสียดายเพราะเป็นธรรมดาของอากาศที่จะร้อน หนาว สลับกัน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า วันที่ 3–7 ธ.ค. ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศ ไทยตอนบน จะอ่อนกำลังลง อากาศจะอุ่นขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า เป็นชีวิตชีวาอีกอย่าง ภาคเหนือตอนบนคงไม่ถึงขั้นอบอ้าว จนอึดอัด ภาคอีสาน จะสัมผัสอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้สำหรับกรุงเทพฯ ที่เคยสดชื่นกับความเย็น ก็จะเปลี่ยนไป ช่วงเช้ายังคงรู้สึกสบายกับอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ช่วงสายยันบ่ายปรอทขาขึ้น จะดีดไปสูงถึง 31-33 องศา มีหมอกตอนเช้าบางช่วงก็ลมแรง สำหรับหนาวนี้ระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม จะมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาเป็นระยะคาดว่าอุณหภูมิและปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ฤดูกาลนี้ก็มีฝนได้ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนอกจากไม่ได้สดชื่นกับความเย็น ลมหนาวที่พัดผ่านอ่าวไทย ยังทำให้มีฝนหนักคลื่นลมแรง โดยวันที่ 2-3 ธ.ค. จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีน ใต้ตอนล่างเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้มีฝนตกชุก และฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นในอ่าวไทยตอนล่าง สูง 2-4 เมตร ช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูง อ่อนกำลังลง ฝนฟ้าก็ลาแรง แต่ยังต้องระวังน้ำที่อาจจะหลากล้นขึ้นได้ เดือนธันวาคมสำหรับภาคใต้ต้องใส่ใจกับฝนหนักและคลื่นแรงให้มาก โดยเฉพาะจุดที่เคยเจอน้ำหลากน้ำล้น ต้องระวัง ส่วนพื้นที่ทางตอนบนของประเทศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป นับแต่เดือน ธ.ค. คือช่วงเริ่มของฤดูแล้ง น้ำที่เห็นเต็มแม่น้ำลำคลอง จะลดระดับ การกักเก็บและวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้เป็นเรื่องที่ทุกชุมชน ต้องช่วยกันทำ การทำฝายชะลอน้ำที่หลายแห่งทำไว้ได้ผลดีน่าพอใจ ควรได้ขยายผลหรือตรวจตราหาทางให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ มี 57,057 ล้านลูก บาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 76 เทียบกับปี 2555 ก็มีมากกว่าถึง  ร้อยละ 72 แต่ก็ใช่ว่าจะใช้กันได้อย่างฟุ่มเฟือย ฤดูแล้งจะอยู่กับประเทศไทยไปจนถึงกลาง พ.ค. หรืออีกราว 6 เดือน ที่รู้สึกสบายชื่นใจอย่างตอนนี้ก็แค่ช่วงสั้น ๆ ปัญหาข้างหน้าอีกเยอะ. หยาดน้ำฟ้า  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุ่น – รู้หลบ

Posts related