นางเกศรา มัชชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ภายในปี 63 มูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยจะสามารถแตะถึงระดับ 100,000 ล้านบาทต่อวัน เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งความน่าสนใจในการลงทุนของนักลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เห็นได้จากมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปีนี้การดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป้าหมายมูลค่าบริษัทจดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 210,000 ล้านบาท จากสิ้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาสามารถทำไปได้แล้วกว่า 91,000 ล้านบาท รวมถึงเพิ่มจำนวนบัญชีนักลงทุน 80,000 บัญชีในปีนี้ โดยจะเร่งสร้างการเข้าถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของช่องทางออนไลน์ และการจัดงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสำหรับ ในช่วงที่สถานการณ์ภายในประเทศยังไม่มีความเชื่อมั่นในสายตาของต่างชาติ ในช่วงสัปดาห์หน้าทางตลท.จะมีการจัดโร้ดโชว์ในแถบเอเชีย และเตรียมแผนจะไปสู่ประเทศสหรัฐฯและรัสเซีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างชาติ โดยจะเน้นความสามารถของบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงที่มีภาวะความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง รวมถึงตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอย่างไรก็ตามมองว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติได้ดีอย่างต่อเนื่อง”ความทนทานของตลาดทุนไทยมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนภายในตลาดดำเนินไปในทิศทางที่เป็นบวก สวนทางกับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการเดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทยจึงต้องมีความต่อเนื่อง อีกทั้งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีการเปิดเสรีในตลาดทุน และสร้างความชัดเจนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่พอใจของนักลงทุนพอสมควร ทำให้มีผลตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างมาก”นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตลาดทุน ทางตลท.จะต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายให้มีหลักทรัพย์หุ้นและอนุพันธ์ประเภทใหม่ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ให้ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นสร้างสินค้าและบริการใหม่ ให้ครบวงจรที่เป็นมาตรฐานระดับตลาดชั้นนำ เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนที่เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เกศรา” ดันยอดซื้อขายหุ้นไทยแตะแสนล้าน

Posts related