นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้สุทธิในเดือนต.ค. 56 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 57 มีประมาณ 178,477 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 11,216 ล้านบาท หรือ6.7 % และหากเทียบกับเดือนก.ย.56 เพิ่มขึ้น 21.41% ซึ่ง 3 กรมภาษีจัดเก็บสูงกว่าเป้า 5,845 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนใหญ่มาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังเข้มแข็ง โดยเฉพาะการบริโภคที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้า 1,482 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 32.5% และการนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย 1,294 ล้านบาท หรือ 3.7 % “แม้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้จะส่งสัญญาณชะลอตัว แต่การลงทุนของภาครัฐยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในปีหน้า และมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 57 รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าที่วางไว้ 2.275 ล้านล้านบาท” ทั้งนี้หากแยกตามหน่วยงานพบว่า กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 112,448 ล้านบาท สูงกว่า ประมาณการ 7,357 ล้านบาท หรือ 7% แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,464 ล้านบาท หรือ 6% แสดงให้เห็นว่า การบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะค้าส่งค้าปลีก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 2,185 ล้านบาท 11 % เนื่องจากรายได้เงินเดือนและเงินฝากเริ่มปรับดีขึ้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,182 ล้านบาท หรือ 5.2% และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 603 ล้านบาท จากธุรกรรมในภาคธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวได้ดี สำหรับกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 36,625 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 155 ล้านบาท หรือ 0.4 % เพราะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ลดลง 2,606 ล้านบาท หรือ22.2 % ภาษีน้ำมัน 2,382 ล้านบาท หรือ 31.4% ยกเว้น ภาษีสุราจัดเก็บได้ประมาณ 2,387 ล้านบาท หรือ 51% และภาษีเบียร์อยู่ที่ 1,590 ล้านบาท หรือ 26.7 % ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 9,543 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ 1,357 ล้านบาท หรือ 12.4% โดยอาการขาเข้าลดลง 1,310 ล้านบาท หรือ 12.2% เนื่องจากมีมูลค่าการนำเข้าที่น้อยกว่าคาดการณ์ไว้แต่จะส่งผลดีต่อดุลการค้าของประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เก็บรายได้เดือนต.ค.พุ่ง 1.1 หมื่นล้านบาท

Posts related