วันนี้(16 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ได้ยื่นหนังสือเรื่องการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ช่อง3 ต่อพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช. โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เป็นผู้รับหนังสือจากนายณรงค์ เก็บทรัพย์ กรรมการเครือข่ายฯ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า สำหรับหนังสือที่ได้รับจากกลุ่มเครือข่ายฯ นั้นอ้างว่า ช่อง 3 นามบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ไม่ได้ประกอบกิจการเองจึงอยากเรีกกร้องให้กสทช.ตรวจสอบสัญญาสัมปทาน โดยทั้งนี้จะนำเข้าที่ประชุมกสทช.ในวันที่17 ก.ย. นี้ พร้อมการพิจารณาหนังสือของช่อง 3 ที่ยื่นขอให้มีการทบทวนมติกสท. ที่ส่งให้ช่อง3 จอดำบนโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีในขณะเดียวกันจะให้สำนักงานกสทช.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียดอีกครั้ง สำหรับหนังสือดังกล่าวระบุว่า ยื่นข้อเสนอให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551 ขอให้ส่งเพิกถอนใบอนุญาตความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ในขณะเดียวกันยังขอให้ฟ้องร้องดำเนินคดีบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ยังให้กสทช.ใช้อำนาจแจ้งยกเลิกสัญญาสัมปทานเนื่องจากการกระทำผิดข้อตกลง ส่งผลให้สัญญาสัมปทานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกัน สำนักงานกสทช.ได้หารือกับผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลโดยขอให้ดำเนินการขยายครอบคลุมเพื่อรองรับการแจกจ่ายคูปองเงินสดส่วนลด ซึ่งช่วงแรก10 ต.ค. 57จะแจกไปยัง 21 จังหวัด ที่โครงข่ายครอบคลุมไปแล้ว 80 % และอีก 21 จังหวัดที่ยังครอบคุลมไม่ถึง 80 % โดยขอให้เร่งขยายให้ก่อนที่กสทช.จะดำเนินการแจกคูปองแก่ประชาชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เครือข่ายฯร้องช่อง 3 ทำผิดสัญญาสัมปทาน

Posts related