เจอกันในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ที่ ปีนี้ วช.หรือสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลื่อนการจัดจากเดิมต้นเดือนกุมภาพันธ์ ออกมาเป็น 23-26 มิถุนายนที่ผ่านมา กับผลงาน “เครื่องอบไล่ความชื้นของผลิตผลทางการเกษตรด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์” ของทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่นำมาจัดแสดงในงาน ผู้ร่วมทีมประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ ประกอบไปด้วย นายกิตติโชค เก้าเอี้ยน นายศิริศักดิ์ จันทร์สว่าง นายนัฐวุฒิ อินธิจันทร์ และ นางสาวภัคญาดา ชื่นเจริญ โดยมีอาจารย์ วุฒิชัย บุ่ย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ น้อง ๆ บอกว่า เป็นการออกแบบสร้าง และทดสอบเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถปรับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้ออกแบบไว้กับการตากแดดธรรมดา โดยเครื่องอบแห้งที่พัฒนาขึ้นจะมีอากาศร้อนไหลผ่านแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ และสามารถปรับแผงรับความร้อนให้หมุนตามดวงอาทิตย์ เข้าสู่บริเวณด้านล่างของตู้และไหลเข้าสู่ตู้อบ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ชั้นบนที่ออกแบบ ให้เกิดการไหลของอากาศผ่านเข้าตู้อย่างสม่ำเสมอ จากผลการทดสอบพบว่าอุณหภูมิในตู้อบแบบที่มีชุดสะสมความร้อนเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์นี้ จะได้อุณหภูมิ ถึง 73.08 องศาเซลเซียส แสดงว่าสามารถนำใช้งานได้จริง สำหรับหลักการทำงาน น้อง ๆบอกว่า เครื่องนี้จะใช้แผงสะสมความร้อนเคลื่อนที่ตามแสงอาทิตย์ มีระบบการทำงานแบบสะสมและนำพาความร้อน การทำงานของเครื่องนั้นจะใช้ท่อทองแดงเป็นตัวนำพาความร้อน ซึ่งความร้อนจะได้จากการสะท้อนแสงของแผ่นโพล่าที่สะท้อนมายังท่อทองแดง ทำให้ท่อทองแดงมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก่อนลมจากท่อจะนำความร้อนไปยังตู้อบ แผ่นโพล่า นอกจากทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังท่อทองแดงแล้ว ยังสามารถทำการเคลื่อนที่เพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ โดยอาศัยกลไกที่เชื่อมต่อเข้ากับมอเตอร์ ทั้งนี้การทำงานของมอเตอร์จะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถสั่งการให้มอเตอร์ปรับการหมุนรับแสงของแผ่นโพล่าได้ ส่วนการนำความร้อนจากท่อทองแดง อาศัยพัดลมทำการดูดอากาศไปยังตู้อบ โดยการทำงานของพัดลมดูดอากาศนั้นจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งมีการหน่วงเวลาการทำงานของพัดลมเป็นช่วง ๆ คือทุก ๆ 10 นาที ทำงาน 1 นาที โดยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งการทำงานเพื่อให้ชุดสะสมความร้อนมีเวลาในการสะสมความร้อน จากการทดสอบพบว่า อุณหภูมิภายในตู้อบเมื่อนำมาต่อกับชุดสะสมความร้อน จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นประมาณ 15% แต่หากเปรียบเทียบกับบรรยากาศภายนอกตู้อบ พบว่าจะทำให้มีความร้อนเพิ่มขึ้นเกือบ 90% ดังนั้นหากนำระบบไปใช้ในการตากผลิตผลแทนการตากกลางแจ้งจะช่วยลดเวลาได้เท่าตัว ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของตู้ น้อง ๆ กลุ่มนี้ได้ทดสอบกับการอบข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม ในเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าค่าความชื้นในข้าว จากเดิมอยู่ที่ 51.03% ลดลงมาอยู่ที่ 25.03% แสดงให้เห็นว่าตู้อบมีความสามารถลดความชื้นในข้าวได้ถึง 51% อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ หากมีการนำไปใช้จริง สามารถที่จะประยุกต์ใช้ชุดสะสมความร้อน ในการเพิ่มความร้อนให้โรงอบที่มีขนาดใหญ่ หรืออาจใช้ในการอบผลิตผลทางการเกษตรในครัวเรือนต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการตากหมูแดดเดียว ปลาสลิด กล้วยตาก หรือผลไม้อบแห้งอื่น ๆซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในการตากได้เป็นอย่างมาก สิ่งประดิษฐ์แบบนี้ดูแล้วอาจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากมาย แต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการคิดสิ่งประดิษฐ์จากเยาวชนไทย ที่ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริง. นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เครื่องอบไล่ความชื้นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

Posts related