นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนก.พ. 57  เท่ากับ 106.71 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.96 % ซึ่งเป็นอัตราที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน และคาดว่าในเดือน มี.ค. นี้อัตราการขยายตัวของเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงเกิน 2% ได้ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง มีน้ำไม่พอใช้ต่อการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตรกรรม ส่งผลให้สินค้าบางประเภทออกสู่ตลาดน้อยและราคาปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นในเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งรวมถึงการหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค และผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดสำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีการปรับตัวเพิ่มจากเดือนก่อนมากๆ เช่น เนื้อสุกร เพิ่ม 3.42%,  กระดูกซี่โครงหมู เพิ่ม 2.58%, ไก่สด เพิ่ม 0.81%, เนื้อโค เพิ่ม 1.44%, กุ้งขาว เพิ่ม 1.92%, ไข่ไก่ เพิ่ม 0.14%, ส้มเขียวหวาน เพิ่ม 13.75%  กับข้าวสำเร็จรูป เพิ่ม 1.5% , เกี๋ยวเตี๋ยว 0.69% และ อาหารกลางวัน เพิ่ม 0.86% เป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เงินเฟ้อก.พ.พุ่ง

Posts related