นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ(เงินเฟ้อ)เดือน เม.ย. 57  เท่ากับ 107.47เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.45% สูงสุดในรอบ1 ปี โดยมีปัจจัยจากการปรับขึ้นราคาของอาหารสำเร็จรูป, อาหารกลางวัน,ก๋วยเตี๋ยว,เนื้อสุกร ,แก๊สหุงต้ม, ค่าทัศนาจรรวมถึงผักสดและผลไม้บางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เมื่อรวม 4 เดือนเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2.12% และทั้งปีคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบเดิมที่วางไว้2-2.8%                 “เงินเฟ้อเดือนเม.ย. ที่เพิ่มขึ้นสูง  เนื่องราคาสินค้าจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับเพิ่ม 4.61% สูงสุดในรอบ 20 เดือน เป็นผลจากราคากลุ่มผักสดผลไม้ เนื้อสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป ปรับสูงขึ้น  จากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตเสียหาย  จนทำให้ต้นทุนปรุงอาหารเพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาผัก-หมู น่าจะอ่อนตัวหลังเดือนเม.ย. เมื่ออากาศคลายร้อนลง โดยเฉพาะมะนาว”                  สำหรับสินค้าที่ปรับตัวสูงมากๆในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา พบว่าในส่วนของหมวดอาหาร ต้นหอมราคาเพิ่มมากสุด34.99%   รองลงมามะนาว 30.66% , ผักคะน้า เพิ่ม 21.56%,ผักกาดขาว เพิ่ม 20.03%, ส้มเขียวหวานเพิ่ม 5.29% , เนื้อสุกร3.16% และอาหารตามสั่งเพิ่ม 2.33% ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเช่น แก๊สหุงต้ม เพิ่ม 2.28%, ค่าทัศนาจร เพิ่ม 2.15%, เบียร์1.76%, น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพิ่ม 0.83%, แชมพูเพิ่ม 0.61% เป็นต้น                ส่วนสินค้าหมวดอาหารที่ปรับตัวลดลงเช่น ไข่ไก่ ลดลง 4.31%, กระเทียม ลดลง 12.76%,มะม่วงลดลง 3.46% ขณะที่สินค้าที่ไม่ใช่หมวดอาหาร เช่น สบู่ ลดลง 0.33%,ผงซักฟอก ลดลง 0.12%, กระดาษชำระ ลดลง 0.53%และอาหารเลี้ยงสัตว์ ลดลง 0.11% เป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เงินเฟ้อเดือนเม.ย.สูงสุดรอบ 1 ปี

Posts related