นางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ดัชนีเงินเฟ้อเดือนต.ค. 57 เท่ากับ 107.32 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.48%ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนต.ค. 56 ที่ขยายตัว 1.46%และลดลง 0.10%เทียบกับก.ย. 57 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ 10 เดือน(ม.ค.-ต.ค.) 2557 สูงขึ้น 2.08% เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากราคาขายปลีกน้ำมันที่ปรับตัวลดลง การขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและราคาผักมีราคาถูกจากสภาพอากาศที่ดีจนมีปริมาณผักออกสู่ตลาดจำนวนมาก สำหรับทิศทางอัตราเงินเฟ้อในช่วง 2 เดือนที่เหลือมีปัจจัยที่เป็นแรงกดดันที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นน้อยมากเนื่องจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงานประกอบกับทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง รวมถึงการตรึงค่ากระแสไฟฟ้า(ค่าเอฟที) เดือนก.ย.-ธ.ค. ทำให้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส 4 จะขยายตัว 2.1%ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั้งปีเพิ่มขึ้น 2.14%ซึ่งอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ว่าเงินเฟ้อปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 2.0-2.8%“แนวโน้มเงินเฟ้อปีหน้าคาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้นมากกว่าปีนี้ แต่ก็ยังอยู่ในกรอบ 2-2.8%ซึ่งกำลังประเมินตัวเลขปีหน้าอยู่ส่วนเงินเฟ้อปีนี้ที่ลดต่ำลง ไม่ได้เกิดจากการบริโภคชะลอตัว แต่เพราะการราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งเป็นพื้นฐานของต้นทุนสินค้า จึงทำให้ราคาโดยรวมลดต่ำลง ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศดีทำให้ผักออกมาสู่ตลาดจำนวนมากจนราคาถูกเช่นกัน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เงินเฟ้อเดือน ต.ค.ต่ำสุดรอบ 1 ปี

Posts related