น.ส.อุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้บริโภคทั่วไป (อัตราเงินเฟ้อ) เดือน ต.ค.56 เท่ากับ 105.76 เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.46% เมื่อรวม 10 เดือนปี 56 (ม.ค. – ต.ค.) เพิ่มขึ้น 2.27% ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าเงินเฟ้อในปี 56 ใหม่ขยายตัวในระดับ 2.1-2.6% จากเดิมที่ตั้งไว้ 2.8-3.4% เพราะราคาสินค้าส่วนใหญ่ไม่ปรับขึ้นมาก รวมถึงราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบเฉลี่ยที่ 90-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และรัฐบาลยังคงมาตรการดูแลค่าครองชีพต่อเนื่อง “คาดว่าในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว ผืชผักต่างๆ ราคาจะลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าช่วงไตรมาส 4 เงินเฟ้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.70% ทำให้เฉลี่ยทั้งปี ยังอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 2.10-2.60% ” ทั้งนี้อัตราเงินไทยในปีนี้ถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน โดยตัวเลขเงินเฟ้อในตั้งแต่เดือน ม.ค. -–ก.ย. 56 พบว่าไต้หวันขยายตัวต่ำสุดที่ 0.89% รองลงมาเป็นมาเลเซีย 1.80%, ไทย 2.36%, สิงคโปร์ 2.49%, จีน 2.56%, ฟิลิปปินส์ 2.77%, ฮ่องกง 4.33%, อินเดีย 5.70%, ลาว 6.22%, อินโดนีเซีย 6.50%, เวียดนาม 6.83% รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดที่อัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 56 น่าจะอยู่ในระดับ 2.2% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 4 ปี โดยในปี 53 เงินเฟ้ออยู่ที่ 3.3%, ปี 54 อยู่ที่ 3.81%, ปี 55 อยู่ที่ 3.02% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้ประกอบการระบายสินค้าได้ลำบาก ทำให้สินค้าหลายๆประเภทโดยเฉพาะสินค้าประเภทอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการใช้โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการ สินค้า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เงินเฟ้อเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 1.46%

Posts related