นายศรศักดิ์แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า กรมฯได้จัดประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวหน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการออกแบบและปรับปรุงท่าเทียบเรือทับละมุและท่าเทียบเรือคุระบุรีในจังหวัดพังงาเพื่อรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวหลังจากที่ผ่านท่าเรือทั้ง2แห่งชำรุดทรุดโทรม และประสบปัญหาแออัดอย่างมากจึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งนี้ท่าเทียบเรือทับละมุเป็นท่าเทียบเรือที่รับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันขณะที่ท่าเทียบเรือคุระบุรีเป็นท่าเทียบเรือที่รับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จึงนับเป็นท่าเทียบเรือหลัก2แห่งที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวทางน้ำของพังงาและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการท่าเทียบเรือทั้ง 2แห่งเป็นจำนวนมาก“แต่ปัจจุบันท่าเทียบเรือทั้ง2แห่งมีสภาพแออัด ทรุดโทรมการใช้งานไม่สะดวกทั้งในการใช้พื้นที่ทางน้ำเพื่อจอดพักเรือ ให้เรือเข้าเทียบท่าจนอาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่สะดวกและอาจไม่ปลอดภัยในการใช้บริการท่าเทียบเรือได้” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เจ้าท่าปรับโฉมท่าเรือรับท่องเที่ยว

Posts related