นายศรศักดิ์ แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า  ใน 57 กรมฯเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 8  แห่งโดยใช้ระยะเวลา 240 วัน  เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่นได้สะดวกขึ้น ประกอบด้วยท่าเรือสมุทรปราการ ซ่อมแซมโป๊ะขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 10 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ ,ท่าเรือสมุทรปราการหน้าตลาดสดวิบูลย์ศรี ซ่อมแซมโป๊ะขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตรพร้อมสะพานปรับระดับ , ท่าเรือสุขสวัสดิ์ 53 ซ่อมโป๊ะขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร  พร้อมสะพานปรับระดับ , ท่าเรือวัดบางกระสอบซ่อมแซมโป๊ะขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร  พร้อมสะพานปรับระดับและศาลาพักผู้โดยสาร    นอกจากนี้ยังมีท่าเรือถนนตกก่อสร้างทางเดินเชื่อมกว้าง 2.85 เมตร ยาว 40 เมตร , ท่าเรือสี่พระยา2 โป๊ะ ซ่อมยึดหลังคา ของสะพานปรับระดับที่ชำรุด , ท่าเรือสะพานพระราม8 ฝั่งพระนคร ซ่อมแซมโป๊ะขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร  , ท่าเรือพิบูลย์สงคราม1 ซ่อมแซมโป๊ะขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1 เมตร โดยกรมฯ จะใช้งบประมาณทั้งหมด 5 ล้านบาทในการซ่อมแซมโป๊ะทั้ง 8 แห่ง เชื่อว่า หลังจากซ่อมแซมโป๊ะดังกล่าวจะช่วยทำให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น และระหว่างนี้กรม ฯก็จะสำรวจความปลอดภัย และจุดอำนวยความสะดวกในจุดอื่นๆ ต่อไป     “ กรมเจ้าท่ามีหน้าที่หลักในการควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งทางน้ำโดยส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆรวมทั้งการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำโดยแม่น้ำเจ้าพระยามีโป๊ะเทียบเรือในความดูแลของกรมเจ้าท่าอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งบางแห่งมีสภาพชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน เพื่อเป็นการอำนวยความความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการโป๊ะเทียบเรือและนักท่องเที่ยวอีกทั้งมีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นและระดับน้ำสูงขึ้นทำให้เกิดความเสียหายแก่โป๊ะเทียบเรือ”   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เจ้าท่าเร่งซ่อมโป๊ะเรือเจ้าพระยา

Posts related