นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ในปี 57 ผู้ส่งออกได้ตั้งเป้าขยายตัวการส่งออกไทยในปี 57 ที่ระดับ 5-7%  หลังเริ่มรับรู้ปริมาณคำสั่งซื้อ (ออเดอร์)จากต่างประเทศล่วงหน้าถึงครึ่งปีแรกของปี 57 (ม.ค. –มิ.ย.) ที่เข้ามาในปริมาณมากกว่าปีก่อน เนื่องจากลูกค้าให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น ยุโรป, สหรัฐ, จีน, ญี่ปุ่น เริ่มมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการบริโภค จึงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการไทยอย่างมาก “ออเดอร์หลายๆอุตสาหกรรมเริ่มทะยอยเข้ามาเรื่อยๆ บางรายมีออเดอร์ล่วงหน้าแล้ว 6-9 เดือน ขณะที่บางรายมีล่วงหน้า 3-6 เดือน ซึ่งค่อนข้างจะมากกว่าปีก่อน ซึ่งถือว่าผู้ส่งออกค่อนข้างที่สบายใจได้ในระดับหนึ่งยกเว้นว่าในปีหน้าจะ เกิดอุบัติเหตุด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศสหรัฐที่ยังมีปัญหาอีกมากก็อาจทำ ให้เป้าส่งออกในปีหน้าไม่เป็นไปตามที่ประเมินไว้ก็ได้” สำหรับการส่งออกในปีนี้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเมินไว้ที่ 1.3-1.4% โดยคาดว่า 3 เดือนที่เหลือของปี (ต.ค.-ธ.ค.) ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 20,000 -20,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นเป้าตัวเลขส่งออกในปีนี้ลืมไปได้เลยแล้วมาเริ่มต้นการวางแผนในปีหน้าใหม่ นายวัลลภ กล่าวว่า ภาคเอกชนเตรียมเสนอแผนผลักดันการส่งออกไทยให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า เช่น ให้รัฐบาลสร้างศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของประเทศคู่ค้าเป็นรายสาขาธุรกิจเพื่อให้ เอกชนนำไปวางแผนในการเจาะตลาดแต่ละประเทศ เพราะที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลมีหลายแห่งทั้งกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แต่ก็ไม่ลึกพอ ทั้งนี้เอกชนยังต้องการให้รัฐบาลเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเข้าไปร่วมลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภคในบริเวณชายแดน เพราะหากเพื่อนบ้านมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินค้าก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่า การค้ามากขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเปิดด่านถาวรให้มากขึ้นอำนวยความสะดวกผู้ค้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วง 9 เดือนของปี 56 การค้าชายแดนของไทย มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา มีปริมาณ 680,916 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.3% โดยไทยส่งออก 412,859 ล้านบาท ลดลง 2% และ นำเข้า 268,057 ล้านบาท เพิ่ม 2.5%  ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้าชายแดน 144,802 ล้านบาท โดยได้ดุลการค้าจากลาวสูงสุด 62,290 ล้านบาท รองลงมาเป็น กัมพูชา 55,377 ล้านบาท แต่ขาดดุลกับพม่า 27,036 ล้านบาท เนื่องจากมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นมูลค่าสูง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เชื่อเศรษฐกิจปี57ฟื้นต่างชาติออเดอร์สินค้ายาว6-9เดือน

Posts related