รายงานข่าวจากระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเลื่อนประชุมหน่วยงานข้าวเดิมทีจะมีขึ้นในวันที่ 17 มี.ค.ออกไปก่อน เนื่องจากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ติดภารกิจต้องเดินทางไปเข้าประชุมกับนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม นายนิวัฒน์ธำรงได้เซ็นอนุมัติเห็นชอบการระบายข้าว 730,000 ตัน ขายให้แก่ผู้ประชนะประมูล ตามที่คณะทำงานระบายข้าวที่มีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานเสนอแล้ว หลังจากนั้นจะให้ผู้ชนะประมูลเข้ามาทำสัญญาภายในสัปดาห์หน้านายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดประมูลข้าวในโกดังกลางต่างจังหวัดว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต็อกข้าวในจังหวัดที่ยื่นเสนอขอเปิดประมูลข้าวในโกดังว่ามีปริมาณข้าวเท่าไหร่ชนิดข้าวใดบ้าง และจำนวนผู้สนใจเสนอซื้อโดยจะประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าตรวจสอบและยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. และกำหนดเปิดยื่นเสนอราคาประมูลซื้อข้าวในสัปดาห์หน้าโดย 3 จังหวัดเป้าหมายแรก คือ จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครสวรรค์“หลักเกณฑ์ประมูลข้าว(ทีโออาร์)รายละเอียดจะเหมือนกับการเปิดประมูลทั่วไปโดยกำหนดยื่นซองและเปิดซองภายในวันเดียวเปิดให้ผู้สนใจซื้อเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก และประมูลยกกอง การพิจารณาราคาก็จะยึดแบบการประมูลทั่วไป”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เซ็นขายข้าวแล้ว 7.3 แสนตัน

Posts related