วันนี้( 19มีนาคม )ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์   สาธร  เดลล์ ประเทศไทย  จัดแถลงข่าวการปรับกลยุทธ์รับปี 2557 โดย นายอึง เทียน เบ็ง รองประธาน บริษัท เดลล์ ประจำภาคพื้นเอเชียใต้กล่าวว่า การออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทจำกัด ทำให้เดลล์ในปัจจุบันกลายเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นการต่อยอดให้เดลล์ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำโซลูชั่นทางไอทีแบบครบวงจรเพราะมีความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงการผลักดันนวัตกรรมที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  ทั้งนี้ในฐานะการเป็นบริษัทจำกัด เดลล์พร้อมลงทุนเพิ่มในด้านวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างฐาน และความแข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกและรวมถึงกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจพีซี แทบเล็ต และบริการด้านเวอร์ชวลคอมพิ้วติ้ง และที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนเพื่อขยายทีมการขาย และเพิ่มพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถสนับสนุนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ด้านนายอโณทัย เวทยากร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) และผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเดลล์ในระดับโลกเดลล์ ประเทศไทยได้ปรับกลยุทธ์ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ และช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel strategy) ใหม่   จากเดิมที่เน้นการจำหน่ายตรงผ่านทีมขายของเดลล์เป็นหลัก ในปีนี้จะปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ (เอสไอ) และดิสทริบิวเตอร์ ที่จะช่วยนำเสนอโซลูชั่นส์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้ตามบ้านในกลุ่มคอนซูเมอร์ไปจนถึงองค์กรระดับกลาง และระดับเล็ก (SMEs) และองค์กรขนาดใหญ่ในระดับเอนเทอร์ไพรส์ ทั้งนี้การปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่ายดังกล่าวไม่เพียงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของเดลล์ในภาพรวม หากแต่รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรในการเดินหน้าเพื่อขยายฐานการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้าในการเข้าถึงโซลูชั่นส์ของเดลล์  รวมถึงได้รับการดูแลจากพันธมิตรของเดลล์ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดเมื่อการทำตลาดส่วนใหญ่เป็นการดูแลโดยพันธมิตรช่องทางธุรกิจเดลล์จะสามารถให้บริการเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจให้กับลูกค้าในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ เดลล์ได้ประกาศแต่งตั้งนายธเนศ  อังคศิริสรรพขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย เพื่อดูแลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเดลล์ประเทศไทยทั้งในส่วนของคอนซูเมอร์ และธุรกิจองค์กรไปพร้อมกันอีกด้วย   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เดลล์ปรับกลยุทธ์เน้นตัวแทนจำหน่ายแทนขายตรง

Posts related